Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

DRAFT TOURISM FRAMEWORK

INVITATION TO COMMENT ON DRAFT TOURISM FRAMEWORK

One of Hessequa Municipality’s objectives, according to the service delivery and budget implementation plan (SDBIP) is to review and assess the current state of Tourism in Hessequa and to plan ahead for future tourism development and marketing through the review of the Tourism Framework.

This notification serves to inform all stakeholders of the Draft Tourism Framework and provide them with the opportunity to comment as part of the first phase of Public Participation Process, the second phase will be Public Consultations per town during the month of May 2017, dates and venues will be published. A Draft Tourism Framework will be available to the public and can be viewed at any one of the following places as from the 12th of May 2017:

Community members and all stakeholders are invited to submit written representations/comments on the Draft Tourism Framework to Denver Johnson at the Old Post Office Building (Riversdale) or email info@explorersgardenroute.co.za by 12H00 on the 26th of May 2017.

EGR Tourism Framework draft

UITNODIGING OM KOMMENTAAR TE LEWER OP KONSEP TOERISME RAAMWERK

Een van Hessequa Munisipaliteit se doelstellings, volgens die dienslewerings- en begroting-implementeringsplan (SDBIP), is om die huidige stand van toerisme in Hessequa te hersien, te evalueer en om te beplan vir toekomstige toerisme-ontwikkeling en bemarking deur die hersiening van die Toerismeraamwerk.

Hierdie kennisgewing, dien om alle belanghebbendes van die Konsep Toerisme raamwerk in kennis te stel, en bied die geleentheid om kommentaar te lewer as deel van die eerste fase van openbare deelname proses. Die tweede fase sal openbare konsultasies per dorp behels gedurende die maand van Mei 2017, datums en lokale sal gepubliseer word. ‘n Konsep Toerisme raamwerk sal beskikbaar wees vir die publiek en kan vanaf 12 Mei 2017 op enige van die volgende plekke besigtig word:

Gemeenskapslede en alle belanghebbendes word uitgenooi om skriftelike vertoë / kommentaar op die Konsep Toerismeraamwerk in te dien en te rig aan Denver Johnson by die Ou Pos Kantoor gebou (Riversdal) of per epos info@explorersgardenroute.co.za om 12h00 op 26 Mei 2017.

Thank for your file upload