1

NOTICE OF PLANNED INTERRUPTION OF THE WATER SUPPLY IN ALBERTINIA: 29 JULY 2021

To connect a new Water Main Outlet pipe from the Reservoir, the water supply in Albertinia will be interrupted on Thursday, 29 July 2021 from 08h00 to 16h00.  Please ensure you have adequate water in advance. Kindly contact Stuart Morris at 028 713 7962 should you require further information or clarity. We apologise for the inconvenience.
CANCELLATION OF PLANNED INTERRUPTION OF ELECTRICITY SUPPLY IN WITSAND (27 JULY 2021) AND HEIDELBERG (27 AND 28 JULY 2021)

Please note that the interruption of the electricity supply that was scheduled for WITSAND (27 July 2021) and parts of HEIDELBERG (27 and 28 July 2021) has been cancelled. We apologise for the inconvenience.
SEWENDE AGTEREENVOLGENDE SKOON OUDIT VIR HESSEQUA MUNISIPALITEIT

Hessequa Munisipaliteit spog weereens met ʼn skoon ouditverslag vanaf die kantoor van die Ouditeur Generaal vir die 2019/20 finansiële jaar.  Wat die prestasie nog meer besonders maak, is dat dit die sewende agtereenvolgende jaar is wat Hessequa Munisipaliteit met hierdie prestasie kan spog.

Die Uitvoerende Burgemeester, Grant Riddles, het sy waardering en gelukwense teenoor die Raadslede, Munisipale Bestuurder, CFO, die Direkteure en al die personeel uitgespreek en hul bedank vir hul harde werk. “Ek is baie trots op al ons amptenare wat met hul toegewydheid verseker dat ons jaar na jaar hierdie uitsonderlike prestasie bereik”.

Volgens die Munisipale Bestuurder, Johan Jacobs, is dit elke amptenaar se bydrae en ingesteldheid van dienslewering, asook skoon prosesse op alle terreine wat uiteindelik tot skoon oudits lei.  “Wanneer elke amptenaar verantwoordelikheid vir sy dagtaak aanvaar, ‘n positiewe gees van dienslewering openbaar, die ekstra tree loop en besef dat ons deel is van ‘n goed ge-oliede masjien, dan kom die soet vrugte van sukses vanself!” Hy het ook ʼn spesiale woord van dank teenoor die CFO, Lien Viljoen, die Bestuurder: Strategiese Dienste, Louw de Villiers, asook die Bestuurder: Informasie & Kommunikasie Tegnologie, Jonathan Kleinhans en hulle onderskeie spanne uitgespreek en gemeld dat hierdie 3 gedeeltes die kern van die oudit vorm.

Hy het verder beklemtoon dat geen sukses egter moontlik is in ‘n onstabiele omgewing nie en bedank hy die Burgemeester, Grant Riddles, die Speaker, Andrew Stroebel en die volle Raad dat Hessequa in ‘n stabiele politieke omgewing met duidelike doelwitte en ‘n gefokusde begroting kan funksioneer.
LAUNCH OF ELECTRONIC VACCINATION DATA SYSTEM (EVDS) FOR CITIZENS WHO ARE 60 AND OLDER

Minister Zwele Mkhize launched the Official South African COVID-19 Vaccination Programme Registration today, 16 April 2021.  The Electronic Data System is now available to the general public and invites all citizens 60 and above to register for vaccination. Registration is voluntary.

PLEASE NOTE that the electronic vaccination data system (EVDS) will only be live at 16h00.

Visit the Department of Health’s website to register at http://vaccine.enroll.health.gov.za/.

All enquiries should be directed to Support email: evds.hcwselfregistration@health.gov.za

(Hessequa Municipality is aware that there is an omission of the name of Hessequa on the system and this was brought to the attention of the Department of Health)
ESKOM load shedding suspended: 19 March 2021

GOOD NEWS!

Load shedding will be cancelled from 12h00 today, 19 March 2021.
COVID-19 BEWUSMAKINGSBANIERE

Hessequa Munisipaliteit het op 09 Maart 2021 ses Covid-19 bewusmakingsbaniere in ontvangs geneem wat in Hessequa se dorpe (Riversdal, Albertinia, Gouritsmond, Stilbaai, Witsand en Heidelberg) aangebring gaan word.

Volgens die Uitvoerende Burgemeester, Grant Riddles, is dit belangrik dat inwoners en besoekers aan Hessequa steeds verantwoordelik optree om ʼn derde golf van infeksies te voorkom.

 

Foto aangeheg (v.l.n.r.):

Die Uitvoerende Burgemeester, Grant Riddles, die Munisipale Bestuurder, Johan Jacobs en die Speaker, Andrew Stroebel.

 
South African Library Week 2021

Biblioteekweek 2021
VORDERING MET HESSEQUA SE BEHUISINGSPROJEK TE MELKHOUTFONTEIN

Die beplanningsfase van Hessequa Munisipaliteit se Melkhoutfontein behuisingsprojek is tans in die finale stadium nadat die Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning die Rekord van Besluit/Omgewingsgoedkeuring uitgereik het. Die Rekord van Besluit bevat sekere voorwaardes waaraan voldoen moet word, alvorens die “stof” letterlik kan “draai” op die ontwikkelingsterrein.

Op 01 Maart 2021 het die Terrein oorhandiging vergadering in die Melkhoutfontein saal plaasgevind (sien foto aangeheg). Die kontrakteur op terrein, ASLA Konstruksie, sal gedurende die volgende twee weke ‘n kamp en terrein kantoor in Melkhoutfontein vestig, waarna die eerste fase van die groter projek, nl. die installering van ‘n riool styglyn en pompstasie sal plaasvind.

Die res van die projek sal in fases plaasvind en behels die ontbossing van die ontwikkelingsterrein, installering van interne siviele dienste (water, riool, paaie en elektrisiteitsnetwerk) en uiteindelik die konstruksie van huise vir goedgekeurde begunstigdes in lyn met die regering se Beleid.

Die projek maak uiteindelik voorsiening vir 585 gedienste erwe en is dit ‘n multi-jaar projek. Die projek sal geleenthede bied vir voornemende begunstigdes wat in die volgende inkomste kategorieë val, nl. R0-R3500; R3501-R7000 en R7001-R22000 gesamentlike maandelikse huishoudelike inkomste.

Voornemende begunstigdes van Melkhoutfontein omgewing word aangemoedig om te verseker dat hul data op die behuisings databasis volledig opdateer is sodat hul nuutste inligting daarop reflekteer. Verder moet voornemende deelnemers aan die projek verseker dat hulle oor ‘n wettige identiteitsdokument beskik.
ESKOM PLANNED INTERRUPTION OF ELECTRICITY SUPPLY: 16 FEBRUARY 2021

Posted by Hessequa Municipality on 26 January 2021.
Witsand is weer aanlyn

Hessequa Munisipaliteit se diensverskaffer het bevestig dat alle herstelwerk aan die netwerk infrastruktuur by Witsand voltooi is. Alle dienste is herstel en operasioneel sedert gisteraand 18H00.

Kommunikasie (telefone & epos), kragverkope, rekeninge navrae, ens. is tans weer in werking. 


Indien u enige probleme ondervind, kontak ons by tel: 028 713 8000.