Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Besigheid Strategiese Beplanning Kursus

Hessequa Munisipaliteit, in samewerking met die Provinsiale Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme nooi alle aktiewe bestaande besighede om ‘n kursus in Besigheid Strategiese Beplanning by te woon. Hierdie intensiewe twee dae program fokus op die volgende:

  1. Om die vaardighede en bevoegdheid van besigheids-eienaars verder te ontwikkel
  2. Om eienaars in staat te stel om strategiese planne te ontwikkel en uit te voer, sodoende volhoubare groei en ontwikkeling van hulself, hul besighede en hul markte te verseker en langtermyn werksgeleenthede te skep.

Datums: 10 -11 Mei 2017
Tyd:       09h00 – 15h00
Plek:      Riversdal Burgersentrum

Vir verdere  navrae of om bywoning te bevestig kontak asseblief vir Jolanda Hendricks by 028 713 7953, or per epos: jolanda@hessequa.gov.za

_______________________________________________________________________

 

Hessequa Municipality, in collaboration with  provincial department of Economic Development and Tourism  is inviting all emerging and existing entrepreneurs to attend a Business Strategy Course. This intensive two day programme focus on the following:

  1. To grow the business skills and competencies of business owners
  2. To assist  business owners to develop and implement better strategies and plans that ensures sustainable growth and development of themselves, their business, their market and contribute to more jobs being created in the long term.

Dates:   10 – 11 May 2017
Time:     09h00 – 15h00
Venue:  Riversdale Civic Centre

For inquiries or to confirm attendance please contact Jolanda Hendricks at 028 713 7953, or via email: jolanda@hessequa.gov.za

Thank for your file upload