Begrotings Uitreike

image_pdfimage_print

Die Hessequa Raad beplan om alle gemeenskappe te besoek met ‘n reeks Begrotings Uitreike. Die onderstaande skedule dui aan wanneer die vergadering in u omgewing sal plaasvind.
The Council of Hessequa plans to visit all communities with a series of community meetings known as the Budget Outreach programs. For your information and participation, please see schedule below.

12 April 2017
19:00  Kwanokuthula (Gemeenskapsaal / Community Hall)


18 April 2017                 

16:00  Gouritsmond (Gemeenskapsaal / Community Hall)

19:00 Albertinia Theronsville (Gemeenskapsaal / Community Hall)

19 April 2017 

16:00   Witsand (Gemeenskapsaal/ Community Hall)

19:00   Slangrivier (Gemeenskapsaal / Community Hall)

20 April 2017                  

Geen Uitreike: Wykskomiteevergaderings.
Outreach programs due to Ward Committee meetings.

 

24 April 2017                 

14:30   Jongensfontein (NG Kerksaal/ NG Church Hall)

16:30   Stilbaai (Gemeenskapsaal / Community Hall)

19:00   Melkhoutfontein (Gemeenskapsaal / Community Hall)

25 April 2017

19:00   Heidelberg (Duivenhokssaal / Duivenhoks Community Hall)

26 April 2017                 

18:30   Riversdal Wyk/Ward 6, 7 en 8 (Riversdal Burgersentrum / Civic Center)