Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu

Begrotings Uitreike

Die Hessequa Raad beplan om alle gemeenskappe te besoek met ‘n reeks Begrotings Uitreike. Die onderstaande skedule dui aan wanneer die vergadering in u omgewing sal plaasvind.
The Council of Hessequa plans to visit all communities with a series of community meetings known as the Budget Outreach programs. For your information and participation, please see schedule below.

12 April 2017
19:00  Kwanokuthula (Gemeenskapsaal / Community Hall)


18 April 2017                 

16:00  Gouritsmond (Gemeenskapsaal / Community Hall)

19:00 Albertinia Theronsville (Gemeenskapsaal / Community Hall)

19 April 2017 

16:00   Witsand (Gemeenskapsaal/ Community Hall)

19:00   Slangrivier (Gemeenskapsaal / Community Hall)

20 April 2017                  

Geen Uitreike: Wykskomiteevergaderings.
Outreach programs due to Ward Committee meetings.

 

24 April 2017                 

14:30   Jongensfontein (NG Kerksaal/ NG Church Hall)

16:30   Stilbaai (Gemeenskapsaal / Community Hall)

19:00   Melkhoutfontein (Gemeenskapsaal / Community Hall)

25 April 2017

19:00   Heidelberg (Duivenhokssaal / Duivenhoks Community Hall)

26 April 2017                 

18:30   Riversdal Wyk/Ward 6, 7 en 8 (Riversdal Burgersentrum / Civic Center)

Thank for your file upload