image_pdfimage_print

NOTICE OF PLANNED INTERRUPTION OF THE WATER SUPPLY IN ALBERTINIA: 04 AUGUST 2021

To connect a new Water Main Outlet pipe from the Reservoir, the water supply in Albertinia will be interrupted on Wednesday, 04 August 2021 from 08h00 to 16h00.  Please ensure you have adequate water in advance. Kindly contact Stuart Morris at 028 713 7962 should you require further information or clarity. We apologise for the inconvenience. ISSUED: Hessequa Municipality

NOTICE OF PLANNED INTERRUPTION OF THE WATER SUPPLY IN SLANGRIVIER: 05 AUGUST 2021

To complete the current road project, certain water valves need to be reallocated. Therefore, the water supply will be temporarily interrupted on Thursday, 05 August 2021 from 08h00 to 14h00, only affecting the ASLA area, Slangrivier (the area towards Witsand from the Port Beaufort and Malgas intersection). We apologise for the inconvenience and will make every effort to restore the water … Read More

HEROPENING VAN DIE JULIUS GORDON AFRICANA SENTRUM (MUNISIPALE MUSEUM)

Hiermee geskied kennis dat die Julius Gordon Africana Sentrum (Munisipale Museum), in lyn met die Regering se Direktiewe, weer vanaf Maandag, 02 Augustus 2021, aan die publiek oopgestel sal word vanaf Maandae tot Vrydae tussen 10:00 – 15:00. Geliewe daarop te let dat vooraf bespreking verpligtend is en dat slegs vier (4) persone per afspraak toegelaat sal word. Vir meer … Read More

HESSEQUA LIBRARIES OPEN FOR THE PUBLIC

Our libraries are open for the public, but with limited services and reduced opening hours as per Regulations and the Western Cape Library Service Standard Operating Procedures for reopening of libraries (COVID 19). See attached document for the operating hours during the week. Hessequa Library operating hours Libraries are unfortunately closed on Saturdays. All patrons must please adhere to the … Read More

VERHURING VAN MUNISIPALE GEMEENSKAPSALE: OOPGESTEL VIR BESPREKINGS VANAF SONDAG 1 AUGUSTUS 2021

Ingevolge die aangepaste Vlak 3 – COVID-19 Regulasies soos op 25 Julie 2021 geproklameer kan die Munisipaliteit sy gemeenskapsale onderhewig aan sekere voorwaardes, beskikbaar stel vir verhuring.  Weens die hoë COVID-19 infeksie syfer binne ons streek, word die verhuring van Munisipale gemeenskapsale tot 31 Julie 2021 opgeskort ten einde die risiko van verdere verspreiding van die virus te voorkom. Diegene … Read More

POSTPONEMENT OF PLANNED INTERRUPTION OF THE WATER SUPPLY IN ALBERTINIA: 29 JULY 2021

Please note that the interruption of the water supply that was scheduled for Albertinia on Thursday, 29 July 2021 has been postponed as they are still waiting for a part to be delivered. Kindly contact Stuart Morris at 028 713 7962 should you require further information or clarity. We apologise for the inconvenience. ISSUED: Hessequa Municipality

DRINGENDE TRANSAKSIES TYDENS DIE OPSKORTING VAN MOTOR REGISTRASIE DIENSTE TE RIVERSDAL WEENS COVID-19 POSITIEWE GEVAL

Die Riversdal Motor Registrasie kantoor sal gesluit wees tot 16 Julie 2021  weens ‘n personeel tekort nadat ‘n personeellid positief getoets het vir COVID-19 en verpligte isolasie soos voorgeskryf. Daar sal ongelukkig slegs ‘n beperkte diens vanaf hierdie kantoor geskied op spesifieke dae soos onder vermeld. Geen motor registrasie transaksies, hernuwing of aansoeke vir bestuurslisensies en leerlinglisensies sal plaasvind nie. … Read More

NOTICE OF PLANNED INTERRUPTION OF THE WATER SUPPLY IN SLANGRIVIER: 14 JULY 2021

To complete the current Port Beaufort road project, certain water valves need to be moved. Therefore, the water supply will be temporarily interrupted on Wednesday, 14 July 2021 only affecting the ASLA area, Slangrivier (the area towards Witsand from the Port Beaufort and Malgas intersection). The approximate duration of the downtime will be from 09h00 to 13h00. We apologise for the … Read More