image_pdfimage_print

Begroting en GOP 2015 / 2016

Hessequa Munisipaliteit se 2015/2016 begroting en Geïntegreerde Ontwikkelings Plan (GOP) is op 27 Mei 2015 tydens ʼn Raadsvergadering ter tafel gelê. Die totale uitgawe begroting beloop R539 627 821. Die kapitaalbegroting is R154 732 773 en die konsep bedryfsuitgawebegroting R384 895 048. Die totale inkomstebegroting beloop R468 731 534. Elektrisiteit verhogings wat vanaf 01 Julie 2015 in werking sal tree: Tarief verhoging rakende die aankoop … Read More