image_pdfimage_print

Munispale kantoor ure (Paasnaweek)

Neem asseblief kennis dat alhoewel die munisipale kantore op Donderdag 1 April 2021 reeds om 13:00 vir die Paasnaweek sluit; SAL ALLE ESSENSIëLE DIENSTE ASOOK DIENS AAN DIE PUBLIEK STEEDS GELEWER WORD.

VLAK 1 WATERBEPERKINGS IN HESSEQUA MUNISIPALE GEBIED

Die Water Verordening van Hessequa Munisipaliteit dui aan dat ter voorkoming van die verkwistende gebruik van water, of ʼn water tekort, droogte of vloedwater, kan die munisipaliteit by wyse van openbare kennisgewing, die verbruik van water in die geheel of ʼn gedeelte van sy regsgebied verbied of beperk tydens bepaalde ure van die dag of vir bepaalde dae.   Vlak … Read More

Lappiesbaai rehabilitasie program

Hessequa Munisipaliteit het reeds in 1993 ʼn bestuursplan vir die Lappiesbaai duine in samewerking met die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR), Departement Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning (verder bekend as die Departement) en die algemene publiek ontwikkel. Hierdie bestuursplan is weer in 2011/12 hersien, ten einde dit in lyn te bring met nuwe omgewingswetgewing en ʼn volle publieke deelname proses was gevolg soos … Read More

HESSEQUA MUNISIPALITEIT KOMMUNIKASIE

Dit word weer onder die publiek se aandag gebring dat daar in terme van die Hessequa Kommunikasie Beleid verskillende kommunikasie media is waardeur met die publiek gekommunikeer word of waardeur die publiek met die munisipaliteit kan kommunikeer. Sake van algemene belang word as item by Wykskomitee vergaderings bespreek. Dit is dus ‘n uitstekende medium om met wyksraadslede kontak te maak … Read More

Begroting uitnodiging tot insette 2018-2019

HESSEQUA MUNISIPALITEIT BEGROTING 2018/2019   Die publiek word hiermee uitgenooi om skriftelik insette vir die 2018/2019 begroting in te dien tot 10 November 2017 by enige van die kantore te Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg , Slangrivier en Witsand Terugvoering oor insette gelewer sal behandel word by begrotingsvergaderings met die publiek met inagneming van die Raad se Geïntegreerde Ontwikkelings Plan. … Read More

Power Outage – Stillbay/Jongensfontein

Dear Customer   The municipality experienced a power outage around 20h00 on the 25th of June 2017. The loss of power came on the Eskom supply side. The Eskom team was informed and technicians were sent to site to investigate. The initial cause of the outage was reported to be caused by a damaged Voltage Transformer (VT).   In the … Read More

Radio en Televisie stasies is steeds buitewerking in Riversdal en Stilbaai

The television and radio stations are currently dysfunctional due to the tower structures that have blown over due to the storm that occurred during the weekend of 10 June 1017. The Stillbay and Riversdale towers, which are used to house the equipment for the TV and Radio stations, have collapsed.  Emergency repairs are underway and the Stillbay project is scheduled … Read More