Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
July 15, 2020

UITNODIGING VIR “GRANT IN AID’ 2020/2021 BEGROTING TOEKENNINGS AANSOEKE.

Alle belanghebbende partye word hiermee uitgenooi om skriftelik aansoek te doen vir ‘n geldelike skenking aan ‘n organisasie of liggaam …

INVITATION FOR GRANT IN AID 2020/2021 BUDGET AWARDS APPLICATIONS.

All interested parties are hereby invited to apply in writing for a monetary donation to an organization or body outside …

Thank for your file upload