Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
June 22, 2020

HESSEQUA MUNISIPALITEIT KENNISGEWING: OPNEEM VAN ‘N EKSTERNE LENING/ NOTICE: TAKING UP OF AN EXTERNAL LOAN

Kennis geskied hiermee in terme van artikel 46 van die Plaaslike Bestuur: Munisipale Finansiële Bestuurswet (Wet 56 van 2003) dat …

Thank for your file upload