Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Afrikaans Afrikaans English English Sesotho Sesotho Xhosa Xhosa Zulu Zulu
Jun 8, 2016

Resident Satisfaction Survey

Junie 2016 Hessequa Munisipaliteit sal ʼn Inwoners Tevredenheid Opname in die volgende drie weke in die Gemeenskappe van Stilbaai, Jongensfontein, …

VERVREEMDING VAN ERF 2240 ALBERTINIA

Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 124 van die Munisipale Ordonnansie 20 van 1974 dat die Raad van …

Categories

Other pages

Thank for your file upload