Vuurwerke te Stilbaai

image_pdfimage_print

Die besluitneming rakende die afvuur van vuurwerke in die Hessequa-streek het die nodige deursigtige proses gevolg. ʼn Volledige en gelyke geleentheid vir besluitneming is geskep vir die onderskeie gemeenskappe oor die afvuur van vuurwerke.

ʼn Verantwoordbare proses is gevolg deur gebruik te maak van die wykskomitees om publieke insette asook teenkanting teen die afvuur van vuurwerke te oorweeg.  Beide wykskomitees in die Stilbaai omgewing se aanbeveling aan die Hessequa Raad was dat die status quo gehandhaaf word met die goedgekeurde persele vir die afvuur van vuurwerke te Stilbaai.

AFVUUR VAN VUURWERKE SLEGS BY GOEDGEKEURDE PERSELE IN HESSEQUA.

GEEN PERSOON mag enige vuurwerke afvuur BUITE ‘N GEBIED wat deur die munisipaliteit aangewys is nie.

Goedgekeurde persele vir afvuur van vuurwerke tydens Oujaarsaand (31 Desember) en Nuwejaar (1 Januarie) vanaf 23:00 tot 01:00 in die onderskeie dorpe.

DIE AFVUUR VAN CHINESE LANTERNS TOTAAL VERBIED WORD IN HESSEQUA MUNISIPALE AREA IN TERME VAN TOEPASLIKE BRANDWEER WETGEWING.

Persone wie vuurwerke afvuur op ‘n nie-goedgekeurde perseel, sal BEBOET WORD MET R1 000 soos per die betrokke verordening.

Deur ʼn standpunt in te neem om bepaalde tye en plekke te identifiseer, bemagtig dit die munisipaliteit om beheer uit te oefen. Die onwettige afvuur van vuurwerke is ʼn groot gevaar en kan beheer slegs toegepas word deur goedgekeurde areas te identifiseer en aan die gemeenskap te kommunikeer.

Die Hessequa 24 uur Noodnommer Tel: 028 713 2222 kan geskakel word om die misdryf van vuurwerke, vloede, brande of ongelukke aan te meld.