UITVOERENDE BURGEMEESTER BEGROTINGSUITREIKE

image_pdfimage_print

UITVOERENDE BURGEMEESTER BEGROTINGSUITREIKE

Die Hessequa Raad beplan om alle gemeenskappe te besoek met ‘n reeks Begrotings Uitreike. Die onderstaande skedule dui aan wanneer die vergadering in u omgewing sal plaasvind.

APRIL 2018

Woensdag 18 April 2018

16:00          Gouritsmond:  Gemeenskapsaal

19:00          Albertinia:  Theronsville Gemeenskapsaal

 

Donderdag 19 April 2018

16:00          Heidelberg:  Gemeenskapsaal

18:00          Heidelberg:  Duivenhoksaal

 

Dinsdag 24 April 2018

16:00          Witsand:  Gemeenskapsaal

19:00          Slangrivier:  Gemeenskapsaal

 

Woensdag 25 April 2018

18:00          Riversdal:  Burgersentrum

 

Woensdag, 2 Mei 2018

16:30          Stilbaai:  Gemeenskapsaal

19:00          Melkhoutfontein:  Gemeenskapsaal