ONDERBREKING VAN MUNISIPALE TELEFOON STELSEL EN KRAG VERKOPE

Neem kennis dat as gevolg van noodsaaklike opgraderings in die Bedienerkamer (hoofraam) v/d Munisipaliteit, die dienste (telekommunikasie, krag verkope, ens.) onderbreek sal word eerskomende Vrydag, 20 September 2019. Onderbrekings sal voorkom tussen 16h00 en 23h00 die aand. Die volgende stelsels word geaffekteer:  Die munisipale telefoon stelsel  Krag verkope  Stelsel toegang (slegs vir interne gebruikers) Krag verkope sal … Read More

AANSOEK VIR OUDITKOMITEE

Die Hessequa Munisipaliteit wag aansoeke in van onafhanklike bevoegde persone uit die privaat sektor om op die Raad se Ouditkomitee te dien. Vind aangeheg vir meer inligting: Aansoek vir Ouditkomitee

HESSEQUA MUNISIPALITEIT KORPORATIEWE AFDELING MANDELA DAG INISIATIEF OORHANDIGING

Korporatiewe dienste het die inisiatief geneem om as deel van Mandela Dag produkte in te samel vir die SAPD Traumakamer wat ook noue bande met die ACVV het en saamwerk om Trauma onder kinders te verlig. Daar was ook vanaf die Voorsieningskanaal departement asook sekere Tegniese departemente produkte ontvang wat op 1 Augustus aan verteenwoordigers van die Trauma kamer oorhandig … Read More

NUWE WALVIS INLIGTINGBORD AAN STILBAAI UITKYKPUNT OP 31 JULIE 2019

  Die walvis inligtingsbord bevat inligting oor die Suidelike Noordkapper Walvis en vervang die verweerde vorige bord by die Uitkykpunt Stilbaai. Die inligtingsbord; soortgelyk aan inligtingsborde by Hermanus is ontwerp deur Noel en Belinda Ashton, bekende kunstenaars van Noordhoek, Kaapstad (http://www.neolashton.com/legacy-projects/oceans-of-africa-initative/). Die Stilbaai Belangeforum het die IFAW ( International Fund for Animal Welfare) gekontak vir die borg van die inligtingsbord … Read More

5TH CLEAN AUDIT OUTCOME FOR HESSEQUA MUNICIPALITY IN WESTERN CAPE

The Hessequa Municipality received a clean audit report from the Auditor-General (AG), Kimi Makwetu, for the 2017/2018 financial year. This is the FIFTH consecutive year in which the municipality attained this exceptional achievement under the capable leadership of Executive Mayor Grant Riddles, Speaker Andrew Stroebel, Municipal Manager Johan Jacobs, CFO Lien Viljoen, Councillors, municipal officials and external Audit Committee. Only … Read More

VERSOEK VIR VOORSTELLE: AANSOEK VIR ONDERSTEUNING VAN GEBEURLIKHEDE/ FEESTE [2019/2020 FINANSIËLE JAAR]

Die Hessequa munisipaliteit rig hiermee ‘n uitnodiging vir die indiening van aansoek te ondersteuning van gebeurlikhede en of feeste in die 2019/2020 finansiële jaar [1 July 2019 30 Junie 2020]   Die doel van hierdie versoek vir voorstelle is om beperkte fondse te voorsien aan gebeurlikhede/feeste wat addisionele kapitaal benodig ten einde ‘n gebeurlikheid of ‘n fees te begin of … Read More