SLUITING VAN MUNISIPALE KANTORE 29 MAART 2018

Kennis geskied hiermee dat Hessequa Munisipale kantore en biblioteke op Donderdag, 29 Maart 2018 om 13:00 sluit en Dinsdag, 3 April 2018 om 07:45 heropen. ALLE MUNISIPALE KASSIERTOONBANKE SAL OP DONDERDAG, 29 MAART OM 12:00 SLUIT en VERKEER KASSIERTOONBANKE sluit om 11:00. VOORAFBETAALDE ELEKTRISITEIT VERKOPE IS DEURLOPEND BESKIKBAAR BY: ALBERTINIA Ruby’s Superette, Valumart – Shell Motorhawe, Theronsville Supermark HEIDELBERG Jetgo … Read More

New Senior Tourism Officer Hessequa

Stalin Govender is the newly appointed Senior Tourism & Development Officer who joined Hessequa Municipality on 1 March 2018.  Stalin obtained a BA degree in Social Dynamics from Stellenbosch University.  He studied various other short accredited courses in the tourism sector i.e. a service level 4 certification from CATHSSETA and is currently studying via UNISA to obtain a BCom Business … Read More

NUWE VOERTUIE VIR MUNISIPALITEIT

Die Hessequa munisipaliteit bedien ‘n gebied van ongeveer 5 733 vierkante kilometer en ʼn beraamde bevolking van 55 559. Die effektiewe dienslewering van basiese dienste soos toegang tot water, sanitasie, elektrisiteit, vullisverwydering en beskermingsdienste kan nie plaasvind indien daar nie genoegsame vervoer vir amptenare is nie. Vervoer vorm ‘n noodsaaklike deel van dienslewering binne plaaslike regering. Die munisipaliteit het ʼn tender … Read More

Beurs Geleentheid

EXTERNAL MUNICIPAL BURSARY PROGRAMME (In collaboration with Provincial Treasury) Applications are hereby invited from students registered at tertiary institutions (university) for financial support towards further studies in the 2018 academic year. Students must reside within the Hessequa Municipal area. The aim of this programme is to support students who are performing academically, have a real interest in uplifting and changing … Read More

OPGRADERING VAN SLANGRIVIER EN MELKHOUTFONTEIN SPORTGRONDE

Die sportgemeenskappe van Slangrivier en Melkhoutfontein, sal in die volgende drie boekjare baat vind by onderskeie opgraderingsprojekte van sportfasiliteite. Die opgraderingsprojekte sal plaasvind oor drie finansiële jare, 2018/2019, 2019/2020 en 2020/ 2021. Hessequa Munisipaliteit het in Mei 2017 voorgeneem om die bestaande sportgronde te laat opgradeer en sal 3 012 begunstigdes in Slangrivier en 2 533 begunstigdes in Melkhoutfontein voordeel … Read More

Konsep Geintegreerde Hessequa Skemaregulasies

Die konsep Geïntegreerde Hessequa Skemaregulasies is vir 60 dae, vanaf 1 Februarie tot einde Maart 2018, vir publieke kommentaar en insette geadverteer. Voorgestelde sonering, kaarte en eiendomsbeskrywing vir alle eiendomme is beskikbaar vir besigtiging by die onderskeie munisipale kantore vanaf 5 Maart 2018 tot einde Maart 2018. Die publiek word genooi om insette en kommentaar met betrekking tot die regulasies, … Read More

NUWE BESTUURSLISENSIE TOESTSENTRUM VIR ALBERTINIA

Die gemeenskap van Albertinia kan uitsien na ‘n bestuurslisensie-toetssentrum vanaf 01 Maart 2018. ʼn Behoefte aan ʼn toetssentrum is deur Hessequa Munisipaliteit geïdentifiseer en is ʼn aansoek ingedien by die Provinsiale asook die Nasionale Departement Van Vervoer en Openbare Werke. Die munisipaliteit se aansoek is in November 2017 goedgekeur deur die Wes-Kaapse Minister van Vervoer en Openbare Werke en is … Read More

Audit Excellence Award

Audit Excellence Awards by Western Cape Provincial Treasury Western Cape Minister of Finance, Dr Ivan Meyer with Western Cape Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning, Mr Anton Bredell and the Auditor General of South Africa, awarded Hessequa Municipality an Audit Excellence Award. Hessequa Municipality received its fourth Clean Audit Report for the 2016/2017 financial year. The event … Read More

WATERBRONNE EN KAPASITEIT IN HESSEQUA

Damvlakke en kapasiteit is ʼn algemene onderwerp in meeste huishoudings. Met Kaapstad wat Day-Zero in die oë staar het die voorsiening van water ʼn ernstige realiteit geword. Die Hessequa-streek is afhanklik van verskeie waterbronne vir die onderskeie dorpe. Korentepoortdam lewer water aan Riversdal en omliggende plase. Riversdal ontvang ʼn toegelate water kwota van 1 200 000mᶾ per jaar. Hierdie kwota is veral … Read More

IEC Voters’ Roll – confirm you address

Calling on all registered voters to help the Electoral Commission of South Africa (IEC) ensure an accurate and credible voters’ roll. Check and confirm your address at your correct voting station on the weekend of 10 and 11 March, 8am-5pm. Find your correct voting station with the help of our Voting Station Finder.