Riversdal behuisingswaglys inligting

Die behuisingspersoneel besoek Riversdal vir die opdatering van behuisingswaglys inligting.   Datum Plek Tyd Donderdag, 17 Januarie 2019   Thusong Sentrum 10:00 Donderdag, 24 Januarie 2019   Thusong Sentrum 10:00 Die volgende dokumente moet u vergesel: Identiteitsdokument (man & vrou) Huweliksertifikaat (indien getroud) Egskeidingsbevel (indien van toepassing) Geboortesertifikaat (indien van toepassing) Bewys van inkomste (payslip) – nie ouer as drie … Read More

Munisipale eiendom verhuring – Lease of municipal properties

Alle aansoeke om munisipale eiendom te huur, wat deur die munisipaliteit ontvang word, moet in die plaaslike koerant geadverteer word in terme van die Munisipale Bate Oordragsregulasies en die Raad se Eiendomsbeleid. Die plasing van die kennisgewing is die eerste stap in die proses indien enige persoon belangstel om munisipale eiendom te huur, Die kennisgewing word geplaas om die gemeenskap … Read More

Final Registration Weekend IEC

The final #RegWeekend for #Elections2019 takes place on 26-27 January 2019. South Africa’s voting stations will be open from 8am to 5pm both days for registration for first-time voters, and the updating of addresses and voting stations for registered voters. Find more info at www.elections.org.za/regweekend/.

WATERBEPERKINGS

WATERBEPERKINGS vir Hessequa streek Stand van Hessequa damme soos op 7 Januarie 2019 Korentepoortdam = 41,66% Duivenhoksdam = 52% Olive Grovedam = 60% Jongensfontein dam = 95% Neem asb kennis van die onderstaande Waterbeperkings vlakke wat van toepassing is op die Hessequa-streek vanaf 11 Januarie 2019. WATERBEPERKINGS VLAK 3 steeds in plek vir Riversdal. Tuine mag slegs twee keer per … Read More

7TH SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL 2018/2019

7TH SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL: 2018/2019 PUBLIC NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF AND LODGING OF OBJECTIONS Notice is hereby given in terms of Section 49 (1)(a)(i) read together with section 78(2) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 2004 (Act No. 6 of 2004), hereinafter referred to as the “Act”, that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/2019 financial year … Read More

Rapporteer die misbruik van water

Die Hessequa Munisipaliteit doen ʼn ernstige beroep op inwoners en besoekers om gehoor te gee aan die Vlak 3 Waterbeperkings wat tans in plek is vir die hele Hessequa streek. HIERMEE WORD KENNIS GEGEE DAT DIE NIENAKOMING VAN VLAK 3 WATERBEPERKINGS SAL LEI TOT VERDERE STAPPE DEUR DIE MUNISIPALITEIT. INWONERS EN BESOEKERS KAN DIE MISBRUIK VAN WATER RAPPORTEER BY TEL: … Read More

CITIZENS CAN HELP SECURE HESSEQUA’S WATER RESOURCES

“We all need to THINK WATER. Level 3 Water Restrictions remain in place for the entire Hessequa region. Although many community members are diligently saving and conserving water, there are many that are not. Help us to preserve our water supply by changing the way in which we use it and reducing our daily usage,” said Hessequa Municipal Manager Johan … Read More

Vyfde skoon ouditverslag vir Hessequa

VYFDE SKOON OUDITVERSLAG IN ʼn RY VIR HESSEQUA Die Hessequa Munisipaliteit het ‘n skoon ouditverslag vanaf die Ouditeur-generaal ontvang vir die 2017/2018 finansiële jaar. Hierdie is die VYFDE AGTEREENVOLGENDE jaar waarin die munisipaliteit hierdie besonderse prestasie behaal. Die Ouditeur-generaal het hul fokus op drie hoof aspekte geplaas tydens hul ondersoek: finansiëlebestuur, prestasiebestuur asook toepaslike wetgewing en regulasies. ʼn Skoon oudit … Read More

Municipal Auction Riversdale

Auction – Riversdale instructed by Hessequa Municipality redundant loose assets | scrap | vehicles  DATE: 28 November 2018 TIME: 11:00 PLACE: Hospitaal street, Riversdale