KENNISGEWING: UITNODIGING VIR BYWONING VAN ‘N WERKWINKEL VIR DIE HERSIENING VAN BEGROTING VERWANTE BELEIDE EN VERORDENINGE VIR DIE 2020/2021 FINANSIëLE JAAR

Kennis geskied hiermee dat Hessequa Munisipaliteit tans in die proses is om die begroting verwante beleide en verordeninge, naamlik Eiendomsbelasting, Tariewe, Kredietbeheer en Skuldinvordering en Deernishulp te hersien vir implementering met ingang 1 Julie 2020. Vir die doel, is ‘n reeks werkswinkels geskeduleer soos hieronder uiteengesit, en word belasting betalers, verbruikers en belanghebbende partye hierby uitgenooi om dit by te … Read More

HESSEQUA BOOT TARIEWE 2019/2020

Boot Tariewe is soos volg en sal op die volgende plekke beskikbaar wees vir u kennisname, vind asseblief aangehegde dokument vir meer inligting: HESSEQUA BOOT TARIEWE 2019 Geplaas op 28 November 2019 deur hessequa munisipaliteit.

PUBLIC NOTICE: INVITATION TO REGISTER ON THE CENTRAL SUPPLIER DATABASE

As per instruction in terms of National Treasury MFMA Circular No 81, from 01 July 2016 municipalities are obliged to utilise the Central Supplier Database (CSD) as their official list of accredited prospective providers when procuring goods and services. The CSD integrates with the South African Revenue Service (SARS) to verify tax clearance certificates and the Companies and Intellectual Property … Read More

PUBLIC NOTICE: THE CLOSING OF MITCHELL STREET, RIVERSDALE ON 21 – 22 OCTOBER 2019

CLOSING OF MITCHELL STREET, RIVERSDALE 21 – 22 October 2019 Please note that a portion of Mitchell Street in Riversdale (next to the Dutch Reformed Church) will be closed to normal traffic on Monday and Tuesday, 21 – 22 October 2019. The section will be under construction on the aforementioned days, weather permitting, to change the portion from a two-way … Read More

KENNISGEWING: VLAK 2 WATERBEPERKINGS IN HESSEQUA GEBIED

WATERBEPERKINGS IN HESSEQUA GEBIED VLAK 2 beperkings word gehandhaaf vir die hele Hessequa gebied met die volgende aanpassings: Tuine mag net twee keer per week natgemaak word, waar-van die gelyke straat-nommers op Maandae en Donderdae en die ongelyke straatnommers op Dinsdae en Vrydae natgemaak mag word tussen 16h00 en 18h00. Tuinslange onder toesig, emmers, gieters en outomatiese besproeiing-stelsels vir die … Read More

ONDERBREKING VAN MUNISIPALE TELEFOON STELSEL EN KRAG VERKOPE

Neem kennis dat as gevolg van noodsaaklike opgraderings in die Bedienerkamer (hoofraam) v/d Munisipaliteit, die dienste (telekommunikasie, krag verkope, ens.) onderbreek sal word eerskomende Vrydag, 20 September 2019. Onderbrekings sal voorkom tussen 16h00 en 23h00 die aand. Die volgende stelsels word geaffekteer:  Die munisipale telefoon stelsel  Krag verkope  Stelsel toegang (slegs vir interne gebruikers) Krag verkope sal … Read More

AANSOEK VIR OUDITKOMITEE

Die Hessequa Munisipaliteit wag aansoeke in van onafhanklike bevoegde persone uit die privaat sektor om op die Raad se Ouditkomitee te dien. Vind aangeheg vir meer inligting: Aansoek vir Ouditkomitee