VIERDE SKOON OUDITVERSLAG VIR HESSEQUA

Die Hessequa Munisipaliteit het ‘n skoon ouditverslag vanaf die Ouditeur-generaal ontvang vir die 2016/2017 finansiële jaar. Dit is die vierde agtereenvolgende jaar waarin die munisipaliteit die prestasie behaal. Die ouditeur fokus op drie aspekte tydens hul ondersoek: finansiëlebestuur, prestasiebestuur en inligtingstegnologie. ‘n Skoon ouditverslag beteken dat die Ouditeur-generaal tevrede is en dat alle wette en regulasies wat daargestel is, nagekom … Read More

Sluiting van kantore tydens feesseisoen

Kennis geskied hiermee dat Hessequa Munisipale kantore tydens die feesseisoen op Vrydag, 22 Desember 2017 om 13:00 sluit en Dinsdag, 02 Januarie 2018 om 07:45 heropen. Munisipale kassiertoonbanke sal op 22 Desember 2017 om 12:00 sluit. Kassiertoonbanke sal tussen 09:00 – 11:30 op 27 en 29 Desember 2017 oop wees vir die verkoop van voorafbetaalde dienste. Verkeersdepartement kassiertoonbanke sal op … Read More

Hessequa behaal 3rd plek in Wes-Kaapse Groenste Munisipaliteit Kompetisie

Hessequa Munisipaliteit het algehele derde plek in die Wes-Kaapse Groenste Munisipaliteit Kompetisie behaal en ʼn prysgeld van R50 000 ontvang. Die Wes-Kaapse Departement Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning het op Maandag, 27 November 2017 tydens ‘n toekenningseremonie in Somerset-Wes, erkenning gegee aan Wes-Kaap munisipaliteite wat ernstig is oor vergroening. Hessequa munisipaliteit het spesiale toekennings ontvang vir leierskap, mees konsekwente munisipaliteit asook stedelike verfraaiing. … Read More

Nurdles op Gouritsmond

Hessequa munisipaliteit, Coastal Cleanup Conservation Trust, S.M.A.R.T (Stranded Marine Animal Rescue Team) en die Gouritsmond gemeenskap het kragte saamgesnoer om die “nurdles” krisis op Gouritsmond se strand te probeer verlig. Hessequa munisipaliteit het ongeveer 45 “Community Work Program” (CWP) werkers, wat tans in Albertinia gestasioneer is, na Gouritsmond gestuur om vrywilligers te ondersteun in hul skoonmaakaksie. “Nurdles” is klein balletjies … Read More

16 Dae van Aktivisme teen gesinsgeweld van vrouens en kinders

GENOEG IS GENOEG! Hessequa Munisipaliteit se Departement Gemeenskapsdienste het op Vrydag, 24 November 2017 ‘n bewusmakingsveldtog geloods vir die 16 Dae Van Aktivisme teen gesinsgeweld en mishandeling van vrouens en kinders. Verteenwoordigers van die veldtog het deur die strate van Riversdale beweeg en ʼn geskrewe verbintenis ter ondersteuning van GEEN GEWELD TEEN KWESBARE GROEPE aan die Uitvoerende Burgemeester oorhandig. 16 … Read More

Preekstoel Kampterrein trek ʼn nuwe baadjie aan

Preekstoel Kampterrein trek ʼn nuwe baadjie aan! Breedvoerige opgraderingswerk ter waarde van ongeveer R1.8 miljoen vind tans by Preekstoel te Stilbaai plaas. Kampeerders kan uitsien na opgraderings aan ablusiegeriewe by Beverly Hills, Jeugherberg en die ablusie by die saal, opgradering aan Jeugherberg, onderhoud aan chalets en ablusiegeriewe, nuwe eetgery en meubelment asook ʼn nuwe ontvangskantoor.

KENNISGEWING Elektrisiteitstoevoer

KENNISGEWING Elektrisiteitstoevoer sal onderbreek word op Dinsdag, 28 November 2017 vanaf 10:00 – 15:00 weens noodsaaklike instandhoudingswerk. Slegs verbruikers in die gedeeltes: NOVO, WINDHOEK EN ASSEGAAIBOS sal geraak word.  Alle elektriese installasies moet as lewendig beskou word, aangesien die krag vroeer aangeskakel mag word.

OUJAARSAAND VUURWERKE IN HESSEQUA

Die afvuur van vuurwerke in die Hessequa-streek word slegs op Oujaarsaand tussen 23:00 en 00:30 by goedgekeurde persele toegelaat. Geen vuurwerke sal toegelaat word by Gouritsmond en Jongensfontein nie. Die loslaat van Chinese lanterns word totaal verbied word in terme van die toepaslike wetgewing. Riversdal – Riversdal rugbyveld en Riverville stadion. Stilbaai – Hawe vanaf die wit hekke in ‘n … Read More

PRE-PAID ELECTRICITY IN HESSEQUA

BUY PRE-PAID ELECTRICITY ON YOUR CELL PHONE Pre-paid Electricity purchases is available on your cell phone or via the Internet. Registration on https://powerplus.co.za/ or www.ontecenergy.co.za must occur for this service to be made available to consumers. Please click on the link below for easy step-by-step instructions on how to register. PowerPLUS-Instruction-Leaflet-English-and-Afrikaans Buy elect info sheet PRE-PAID ELECTRICITY VENDORS IN HESSEQUA ALBERTINIA Ruby’s Superette, … Read More

WATER RESTRICTIONS FOR HESSEQUA

STAGE 1 WATER RESTRICTIONS FOR HESSEQUA Implemented from 1 September 2017 and will be regulated in terms of the Water & Sanitation Bylaw 1.1 Gardens may only be watered between 16h00 – 18h00. 1.2 Sprayers may be used, but water hoses may not be used without supervision. 1.3 Hosing down of paving and cement surfaces are not permitted. 1.4 Washing of vehicles/boats/caravans will be allowed by means of … Read More