Buy Prepaid electricity on your cell phone

Pre-paid Electricity purchases is available on your cell phone or via the Internet. Registration on Ontec Systems must occur for this service to be made available to consumers. https://home.ontec.co.za/EnergyInsight/reg Please click on the link below for easy step-by-step instructions on how to register. Buy electricity info sheet

RIVERSDALE Garcia Fire UPDATE 12/11/2018

RIVERSDALE – Garcia Fire UPDATE 12 November 2018 At Garcia to the west towards Groot Vadersbos, the head of fire is contained with the assistance of aerial resources On the south-east corner, close to Korenteriver and above the plantation, aerial resources will attempt preventing fire entering the plantations. Ground teams of WOF and Cape Nature are on the lines. On … Read More

BRANDE RIVERSDAL OMGEWING

Die vuur het weer in die Sleeping Beauty area opgevlam en brand tans in die rigting Kannaland en ook Riversdal. Die gevaar dat die vuur in die plantasie kan inbrand vanuit die berg gedeeltes word beheer. Daar is huidiglike geen gevaar vir mense nie en geen strukture is in gevaar nie. Grondspanne (24) is ingevlieg om die vuur van agter … Read More

BRANDSEISOEN EN PADVEILIGHEID

Die brandseisoen begin 7 November 2018 tot verdere kennisgewing. Daar sal behoorlike kennis gegee word wanneer die omgewing en situasie veilig is om die brandseisoen af te sluit.  Geen beheerde brande sal toegelaat word gedurende die brandseisoen nie, met die gevolg dat die munisipaliteite geen brandpermitte sal uitreik nie.  Indien ‘n gras/veldbrand of enige struktuurbrande in die Hessequa area opgemerk … Read More

Uitstuur van elektroniese diensterekening vertraag

Weens die opgradering van die Hessequa Munisipaliteit se tele-kommunikasie sisteem (e-posse) kan die munisipale diensterekeninge nie vandag (2 November 2018) per e-pos uitgestuur word nie. Dringende aandag word gegee aan die situasie en sal die elektroniese diensterekeninge so spoedig moontlik versend word aan diegene wat geregistreer het om hul rekening per e-pos te ontvang. Die munisipaliteit bied verskoning aan vir … Read More

DANKBETUIGING VIR HULP EN ONDERSTEUNING TYDENDS VERMAAKLIKHEID BRAND

Hessequa Munisipaliteit wil graag opregte dank en waardering oordra teenoor alle instansies, gemeenskappe, individue en omliggende dorpe wat hulp verleen het om die brand onder beheer te bring. Die munisipaliteit wil die volgende instansies bedank vir hul bereidwilligheid en ondersteuning tydens die brand:   Goukou Plaaswag Garden Route Distriksmunisipaliteit Working on Fire Southern Cape Fire Protection Association Overberg Distriksmunisipaliteit George … Read More

Vermaaklikheid brand as veilig verklaar

Die verwoestende brand in die Vermaaklikheid-omgewing, wat op Sondag 21 Oktober 2018 ontstaan het, is vanoggend as veilig verklaar. Hessequa Munisipaliteit wil graag opregte dank en waardering oordra teenoor alle instansies, gemeenskappe, individue en omliggende dorpe wat hulp verleen het om die brand onder beheer te bring. Die munisipaliteit wil die volgende instansies bedank vir hul bereidwilligheid en ondersteuning tydens … Read More

Grand In Aid 2018 2019

IN TERMS OF CLAUSE 11.1.2 OF THE HESSEQUA MUNICIPALITY GRANT IN AID AND TRANSFER PAYMENT POLICY FIND THIS INVITATION FOR ‘GRANT IN AID’ 2018/2019 BUDGET AWARDS APPLICATIONS. All interested parties are hereby invited to apply in writing for a monetary donation to an organization or body outside a government sphere, which does not perform commercial or business transactions. Prescribed application … Read More

Hessequa Skole Skaak Ontwikkelingstoernooi

Hessequa Skole Skaak Ontwikkelingstoernooi Die Skaak toernooi inisiatief, het gedurende 2012 begin en het die spel skaak, binne Hessequa Munisipale Area, geweldig gegroei. Die Hessequa Skole Skaak Ontwikkelingstoernooi vind jaarliks plaas gedurende November. Hierdie jaar het die toernooi op Saterdag, 13 Oktober 2018 by die Riversdal Thusong Dienssentrum plaasgevind. Die doel van die toernooi is nie net om die spel … Read More

****** Belangrike Kennisgewing / Important Notice …!!! ******

Dit het onder Hessequa munisipaliteit se aandag gekom dat ‘n sekere instansie/organisasie geldelike steun invorder om oënskynlik hul voertuie van brandstof te voorsien ten einde brand geaffekteerde persone te Vermaaklikheid van hulp te voorsien. Neem asseblief kennis dat Hessequa munisipaliteit nie ‘n party tot hierdie invorderings is nie; ook nie toestemming daartoe verleen het nie; en distansieer homself dus van … Read More