DEVELOPMENT OPPORTUNITY FOR YOUNG ENTREPRENEURS

Hessequa Municipality, in collaboration with the National Youth Development Agency will be hosting a five day training programme for new entrepreneurs. All entrepreneurs between the age of 18 and 35 years are invited to participate in this programme. Dates:             23 – 27 July 2018 Venue:           Riversdale Civic Centre Time:              09h00 – 15h00 The outcomes of the programme: Entrepreneurial … Read More

ESKOM planned interruption 26 July 2018

ESKOM PLANNED INTERRUPTION OF ELECTRICITY SUPPLY AFFECTED AREAS: Riversdale, Albertinia, Gouritsmond, Still Bay and Jongensfontein, Herbertdale as well as the surrounding farmers feeders Date: 26 July 2018 Time: 08:00 – 16:00 Alternative date: 23 August 2018 Enquiries: 08600 37566 _______________________________________________________________________ ESKOM BEPLANDE ONDERBREKING VAN ELEKTRISITEITSTOEVOER AREAS GEAFFEKTEER: Riversdal , Albertinia, Gouritsmond, Stilbaai en Jongensfontein, Herbertsdale sowel as die omliggende Boere voerders … Read More

INSTANDHOUDING EN OPGRADERING VAN STILBAAI HAWE

Die Nasionale Departement van Openbare Werke het ʼn implementerings agent aangestel vir die herstel, instandhouding en opgradering van 13 geproklameerde vissershawens in die Wes-Kaap. Die Stilbaai Hawe vorm deel van die projek. Die Stilbaai Hawe opgraderings projekwaarde beloop ongeveer R7 miljoen en word befonds deur die Nasionale Departement van Openbare Werke. Die nodige Omgewingsgoedkeuring is verkry vir die implementering van … Read More

Nuwe brandweervoertuig vir Hessequa

Hessequa Munisipaliteit is ʼn brandweervoertuig ryker. Die amptelike oorhandiging het 6 Julie 2018 by Hessequa Munisipaliteit te Riversdal plaasgevind. Direkteur Gemeenskapsdienste Chris Onrust, Onder-Burgemeester Johannes Hartnick Uitvoerende Burgemeester Grant Riddles, Speaker Andrew Stroebel, Raadslid Margereth Jakobs asook die diensverskaffer is van links na regs op die foto. Direkteur van Gemeenskapsdienste Mnr. Chris Onrust noem dat dit ʼn groot aanwins is … Read More

SARS visit to Heidelberg en Riversdale in July 2018

SARS (South African Revenue Service) will be visiting HEIDELBERG – 9 July 2018, Heidelberg Duiwenshoks Community Hall from 9H00 to 15H00. RIVERSDALE – 12 July 2018, Riversdale Thusong Centre from 9H00 to 15H00. When visiting a Point of Service, you have to bring along the following documentation: 1. To register as a taxpayer • Certified copy of your Identity document/Passport … Read More

Kommunikasie Opname Verslag 2018

Hessequa Munisipaliteit ontwikkel en verbeter deurlopend die standaard van stelsels wat gebruik word om die tevredenheid van die gemeenskap m.b.t. munisipale kommunikasie vas te stel. ‘n Kommunikasie Opname is een van die inisiatiewe wat deur die Raad gebruik word om te verseker dat Batho Pele beginsels toegepas word. Gelei deur die Munisipale Stelselswet, 55 (1): Die ontwikkeling en instandhouding van … Read More

Melkhoutfontein kragonderbreking 11 Julie 2018

Melkhoutfotein – WOENSDAG 11 JULIE 2018 VANAF  8:00 TOT 16:00  sal die elektriese kragtoevoer onderbreek. Die onderbreking word genoodsaak as gevolg van onderhoudswerk op elektriese netwerk. Alle installasies moet asseblief gedurende die onderbreking as lewendig beskou word. ________________________________________________________________________________ Melkhoutfontein – The electricity supply will be interrupted on WEDNESDAY 11 JULY 2018  FROM 8:00 TO 16:00.  This interruption is necessitated due to maintenance … Read More

RECENTLY UPGRADED R192 MILLION HESSEQUA ROAD OFFICIALLY OPENED

STATEMENT BY DONALD GRANT MINISTER OF TRANSPORT AND PUBLIC WORKS RECENTLY UPGRADED R192 MILLION HESSEQUA ROAD OFFICIALLY OPENED Thank you all for being here today in celebration of what is now the completed N2 – Stilbaai project. It is an honour for me to officially open this road, a R192 million project that has been 26 months in the making. … Read More

STILBAAI GEMEENSKAP PLANTPROJEK

Die Busy Lizzy Huis- en tuinboukklub het ʼn plantprojek geloods by die Gemeenskapsaal te Stilbaai. Die doel van hierdie projek is om verfraaiing in die gemeenskap en ʼn verbintenis tot die versorging van die omgewing te bewerkstellig. Me. Christa Kunz, Mev Helena le Roux en Mnr Manie Smith het op 30 Mei 2018 die projek afgeskop en was Hessequa Munisipaliteit … Read More