KENNISGEWING: HEIDELBERG DUIVENHOKS BIBLIOTEEK HERSTELWERK IN DIE PROSES

Heidelberg, Duivenhoks Biblioteek sluit vir herstelwerk!

Duivenhoks Biblioteek  sal gesluit wees vanaf 27 Mei – 21 Junie 2019 weens herstelwerk.

Vir enige navra kontak  Ursla Oosthuizen by 028 713 7899.

Dankie