Vacancies

Aansoekvorm Hessequa Munisipaliteit

Application Form Hessequa Municipality

 

CURRENT VACANCIES LIST

Clerk x2 Ellensrust Jongensfontein and Preekstoel Camp

Klerk x2 – Ellensrust Jongensfontein en Preekstoel Kamp

Toesighouer Netwerk Instandhouding – Albertinia

Supervisor Network Maintenance – Albertinia

Skakelbeampte – Kantoor van die Uitvoerende Burgermeester Riversdal – Kantoorbestuurder Kantoor van die Speaker – Riversdal

Communication Officer – Office of the Executive Mayor Riversdale – Office Manager Office of the Speaker Riversdale

Skakelbeampte – Riversdal

Public Relations Practitioner – Riversdale

Finansiele Internskap x2 – Riversdal

Financial Internship x2 – Riversdale

________________________________End of New Vacancies-Hessequa Municipality________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT

HESSEQUA MUNICIPALITY

General Information