image_pdfimage_print

Application-form

Aansoekvorm

 

CURRENT VACANCIES LIST

Administrator – Protection Services Riversdale

Administrateur – Verkeersdienste Riversdal

 

Small Plant Operator Access Controller General Assistant General Worker
Masjienhanteer Toegangsbeheerder Algemene Assistent Algemene Werker

 

Clerk Human Resource Administration – Riversdale

Advertensie Klerk Menslike Hulpbronne Administrasie – Riversdal

 

Hoof -Tegniese Dienste (Riversdal Albertinia Stilbaai)

Head – Technical Services (Riversdale Albertinia Still Bay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT

HESSEQUA MUNICIPALITY

General Information