image_pdfimage_print

Aansoekvorm Hessequa Munisipaliteit

Application Form Hessequa Municipality

 

CURRENT VACANCIES LIST

Advertensie Rekenmeester en Hoofklerk Begroting en Finansiele Verslagdoening – Riversdal

Algemene Assistent – Strate en Stormwater en Netwerk Instandhouding Albe.._

Algemene Werker – Riversdal

General Assistant – Solid Waste Still Bay

Algemene Assistent – Reiniging Stilbaai

Clerk – Vehicle Registration and Licensing – Riversdale

Klerk – Motorregistrasie en Lisensiering – Riversdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT

HESSEQUA MUNICIPALITY

General Information