image_pdfimage_print
Sl NoDate PublishedSubjectLink
1December 24, 2019KENNISGEWING: VERHURING VAN MUNISIPALE EIENDOMME 24/12/2019 view
2December 9, 2019KENNISGEWING: UITNODIGING VIR BYWONING VAN ‘N WERKWINKEL VIR DIE HERSIENING VAN BEGROTING VERWANTE BELEIDE EN VERORDENINGE VIR DIE 2020/2021 FINANSIëLE JAAR view
3December 3, 2019CLOSING OF HESSEQUA MUNICIPALITY OFFICES DURING THE 2019/2020 FESTIVE view
4November 28, 2019HESSEQUA MUNISIPALITEIT MAAK BOOT TARIEWE VIR FEES SEISOEN BEKEND view
5November 26, 2019Hessequa Municipal Area to host TRANS ENDURO 2019 at Still Bay Habour view
6November 14, 2019KENNISGEWING: VERHURING VAN MUNISIPALE EIENDOMME view
7October 23, 2019KENNISGEWING: WERKSWINKEL VIR KO-OPERATIEWE BESIGHEDE/NOTICE: CO-OPERATIVE BUSINESS WORKSHOP 4 & 5 November 2019 view
8October 23, 2019NOTICE: PLANNED POWER INTERRUPTION ON FRIDAY 25 October 2019 from 08h00 to 11h00 view
9October 14, 2019PUBLIEKE KENNISGEWING: UITNODIGING OM OP DIE SENTRALE DATABASIS TE REGISTREER view
10September 17, 2019GOP / BEGROTING TERUGVOER VERGADERINGS SKEDULE HESSEQUA MUNISIPALITEIT view