image_pdfimage_print
Sl NoDate PublishedSubjectLink
1August 11, 2020HESSEQUA LIBRARY SERVICE Hessequa Library Service opens for the public on 11 August 2020. view
2August 11, 2020HESSEQUA BIBLIOTEEKDIENS Hessequa Biblioteke heropen vir die publiek op 11 Augustus 2020. view
3July 28, 2020NOTIFICATION: RELEASE OF THE DRAFT DUNE MAINTENANCE AND MANAGEMNET PLANS FOR STILBAAI, GOURITZ AND WITSAND FOR PUBLIC REVIEW AND COMMENT view
4June 29, 2020Notice The Department of Small Business Development has made funding available to assist Spaza Shops during and post Covid-19. view
5June 29, 2020KENNISGEWING: Die Nasionale Departement van Kleinsake Ontwikkeling het befondsing beskikbaar gestel vir Spazawinkels /huiswinkels gedurende en na die Covid-19 pandemie. view
6June 1, 2020SUBMISSIONS ON THE LOCAL GOVERNMENT: MUNICIPAL STRUCTURES AMENDMENT BILL [B 18B–2018] (NCOP) view
7June 1, 2020AMANGENELO KURHULUMENTE WOMMANDLA: UMTHETHO OSAYILWAYO WOLUNGISO WEZISEKO ZOOMASIPALA [B 18B–2018] (NCOP) view
8June 1, 2020VOORLEGGINGS OOR DIE WYSIGINGSWETSONTWERP OP PLAASLIKE REGERING: MUNISIPALE STRUKTURE (“LOCAL GOVERNMENT: MUNICIPAL STRUCTURES AMENDMENT BILL”) [W 18B–2018] (NRVP) view
9March 27, 2020URGENT NOTICE ON SPAZA SHOPS AND HOUSESHOPS DURING THE LOCKDOWN view
10March 26, 2020HESSEQUA MUNISIPALITEIT: PUBLIEKE KENNISGEWING 2018/2019 JAARVERSLAG EN OORSIGKOMITEE VERSLAG view