image_pdfimage_print
Sl NoDate PublishedSubjectLink
1September 17, 2019GOP / BEGROTING TERUGVOER VERGADERINGS SKEDULE HESSEQUA MUNISIPALITEIT view
2September 12, 2019CALL FOR PROPOSALS: APPLICATION FOR EVENT/FESTIVAL SUPPORT – SECOND ROUND [2019/2020 FINANCIAL YEAR] view
3August 12, 2019KENNIS WORD HIERIN GEGEE VIR DIE VERKOOP VAN MUNISIPALE EIENDOM view
4August 12, 2019KENNIS WORD HIERIN GEGEE VIR DIE VERVREEMDING VAN ERF 2270, HEUWELSTRAAT, ALBERTINIA view
5August 12, 2019KENNIS WORD HIERIN GEGEE VIR DIE VERHURING VAN MUNISIPALE EIENDOM TE ERF 3888, MALGASSTRAAT, SLANGRIVIER view
6August 12, 2019KENNIS WORD HIERIN GEGEE VIR DIE VERHURING VAN N GEDEELTE ( ONGEVEER 26 906 VK.M) VAN GEDEELTE 154 VAN PLAAS 480 MELKHOUTFONTEIN view
7July 26, 2019TRAINING OPPORTUNITY FOR ALL CIDB LEVEL 1-2 GB/CE CONTRACTORS view
8July 10, 2019VERHURING VAN MUNISIPALE EIENDOM ADVERTENSIE view
9July 10, 2019VERHURING VAN OPSIGTERHUIS TE GOURITSMOND KARAVAANPARK ADVERTENSIE view
10July 10, 2019VERHURING VAN N WONING TE MARKSTRAAT, HEIDELBERG ADVERTENSIE view