PUBLIC NOTICE: INVITATION TO REGISTER ON THE CENTRAL SUPPLIER DATABASE

As per instruction in terms of National Treasury MFMA Circular No 81, from 01 July 2016 municipalities are obliged to utilise the Central Supplier Database (CSD) as their official list of accredited prospective providers when procuring goods and services.

The CSD integrates with the South African Revenue Service (SARS) to verify tax clearance certificates and the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) for business registration and business ownership information. The CSD furthermore verifies supplier information with the register for tender defaulters and database of restricted suppliers.

As the CSD is a self-service portal, prospective suppliers must self-register on the CSD website at www.csd.gov.za.

 

To assist prospective suppliers to register, Hessequa Municipality will conduct a ROADSHOW from 20 to 21 November 2019 in the towns of Albertinia, Heidelberg, Still Bay and Riversdale.

Time Date Venue Town
08h30 – 12h00 20 November 2019 Theronsville Community Hall Albertinia
13h00 – 16h00 20 November 2019 Still Bay Council Chambers Still Bay
08h30 – 12h00 21 November 2019 Duivenhoks Community Hall Heidelberg
13h00 – 16h00 21 November 2019 SCM Committee Room, Post Office Building, 19 Main Road, Riversdale Riversdale

Prospective suppliers should have the following documentation to register successfully on the CSD:

 1. Company Registration Document if applicable
 2. Original Valid Tax Clearance Certificate (TCC) or confirmation of tax reference number
 3. VAT Registration number to appear on the TCC if VAT registered
 4. Confirmation of Banking Details from Bank
 5. B-BBEE Rating Certificate if applicable
 6. B-BBEE Affidavit (Original) if applicable
 7. Identity Document of owner(s), members, directors and/ or shareholders
 8. Proof of accreditation with relevant body and reference number (Example: CIDB Registration)
 9. Mobile phone with valid email address (Activation e-mails will be sent to mobile to confirm and accept registration, thus mobile device should be able to receive e-mails)

 

Please note that REGISTRATION AND AN ACTIVE STATUS ON CSD IS COMPULSORY IN ORDER TO CONDUCT BUSINESS WITH HESSEQUA MUNICIPALITY.

 

Please direct enquiries to Mrs C Prins at Tel: 028 713 7974 or Mr JA Thyse at Tel 028 713 8086.

E-mail enquiries must be sent to the following addresses carisha@hessequa.gov.za or john-ashley@hessequa.gov.za.

Amended – PUBLIC NOTICE TO REGISTER ON CSD
PUBLIC NOTICE: THE CLOSING OF MITCHELL STREET, RIVERSDALE ON 21 – 22 OCTOBER 2019

CLOSING OF MITCHELL STREET, RIVERSDALE

21 – 22 October 2019

Please note that a portion of Mitchell Street in Riversdale (next to the Dutch Reformed Church) will be closed to normal traffic on Monday and Tuesday, 21 – 22 October 2019.

The section will be under construction on the aforementioned days, weather permitting, to change the portion from a two-way to a one-way street in order to create additional parking.

ONE-WAY STREET

Motorists should take note that the one-way will take effect once the construction is completed. All changes will occur as prescribed by Law.


SLUITING VAN MITCHELL STRAAT, RIVERSDAL

21 – 22 OKTOBER 2019

Neem kennis dat ‘n gedeelte van Mitchell straat te Riversdal (langs die NG Kerk) op Maandag en Dinsdag, 21 – 22 Oktober 2019, gesluit sal wees vir normale verkeer.

As die weersomstandighede dit toelaat, sal die gedeelte op genoemde dae onder konstruksie wees vir die verandering van ʼn twee-rigting na ‘n een-rigting straat om sodoende addisionele parkering te skep.

 

EEN-RIGTING STRAAT

Motoriste moet daarop ag slaan dat die een-rigting in werking tree sodra die konstruksie voltooi is.  Alle veranderinge sal plaasvind soos voorgeskryf deur Wetgewing.


SLUITING VAN MITCHELL STRAAT
NOTICE: INVITATION TO ATTEND AN INCLUSIVE BUSINESS ECONOMY ROADSHOW WITH HESSEQUA MUNICIPALITY

Dear Business Owner,

 

Hessequa Municipality, in collaboration with the South Cape Economic Partnership (SCEP) is visiting your area, aimed at promoting the building of an inclusive business economy in the region.

 

We are inviting all local business owners to attend these sessions where we will focus on the following topics:

 1. Building an Inclusive Business Economy in Hessequa and
 2. Collaboration for Growth

 

DATES VENUE TIME
14 OCTOBER 2019 SLANGRIVIER COMMUNITY HALL 09H00 – 10H00
14 OCTOBER 2019 WITSAND COMMUNITY HALL 10H30 – 11H30
14 OCTOBER 2019 DUIVENHOKS LIBRARY COMMITTEE ROOM 12H00 – 13H00
14 OCTOBER 2019 HEIDELBERG TOWN HALL 13H15 – 14H15
14 OCTOBER 2019 RIVERSDAL THUSONG SENTRUM 15H00 – 16H00
14 OCTOBER 2019 RIVERSDAL THUSONG SENTRUM 16H30 – 17H30
15 OCTOBER 2019 STILBAAI COUNCIL CHAMBERS 09H00 – 10H00
15 OCTOBER 2019 MELKHOUTFONTEIN COMMUNITY HALL 10H30 – 11H30
15 OCTOBER 2019 THERONSVILLE SPORTS GROUND 12H00 – 13H00
15 OCTOBER 2019 ALBERTINIA  TOWN HALL 13H30 – 14H30

 

For enquiries or to confirm attendance please contact Jolanda Hendricks at 028 713 7953, or send an email to jolanda@hessequa.gov.za
KENNISGEWING: VLAK 2 WATERBEPERKINGS IN HESSEQUA GEBIED

WATERBEPERKINGS IN HESSEQUA GEBIED

VLAK 2 beperkings word gehandhaaf vir die hele Hessequa gebied met die volgende aanpassings:

 • Tuine mag net twee keer per week natgemaak word, waar-van die gelyke straat-nommers op Maandae en Donderdae en die ongelyke straatnommers op Dinsdae en Vrydae natgemaak mag word tussen 16h00 en 18h00.
 • Tuinslange onder toesig, emmers, gieters en outomatiese besproeiing-stelsels vir die natmaak van tuine, mag gebruik word op voorwaarde dat dit binne die toegelate tydgleuf gebeur.
 • Afspuit van verharde oppervlaktes word verbied uitsluitend dak oppervlaktes en mure van wonings.
 • Was van voertuie, karavane en bote mag slegs deur middel van ‘n emmer gedoen word.
 • Indien ander bronne soos reënwater tenks of boorgate gebruik word, moet dit op ‘n sigbare wyse aangedui word.
 • Vergunnings sal oorweeg word vir byvoorbeeld ouetehuise.
 • Die lewering van munisipale dienste, wat sportfasiliteite en munisipale bates insluit, is uitgesluit by bogenoemde beperkings en sal op ad-hoc basis bestuur word deur Administrasie.
 • Dit vervang vorige beperkings en is geldig vir die hele Hessequa gebied

Die situasie in die verskeie dorpe word gemonitor en strenger beperkings sal ingestel word indien die toestand van waterbronne versleg.
ONDERBREKING VAN MUNISIPALE TELEFOON STELSEL EN KRAG VERKOPE

Neem kennis dat as gevolg van noodsaaklike opgraderings in die Bedienerkamer (hoofraam) v/d Munisipaliteit, die dienste (telekommunikasie, krag verkope, ens.) onderbreek sal word eerskomende Vrydag, 20 September 2019.

Onderbrekings sal voorkom tussen 16h00 en 23h00 die aand. Die volgende stelsels word geaffekteer:

 Die munisipale telefoon stelsel
 Krag verkope
 Stelsel toegang (slegs vir interne gebruikers)

Krag verkope sal wel beskikbaar wees by onderstaande punte in die verskeie dorpe, aangesien hierdie diensverskaffers gebruik maak van VPN konneksies en nie die munisipaliteit se Bedienerkamer (“Server Room”) se konneksie nie.

 Albertinia: Theronsville Supermark, Rubys Superette, Valuemart (Shell)
 Riversdal: Nibbling Squirrel, Rubys Superette
 Heidelberg: ZW Trading (Man Shop), Heidelberg Spar
 Stilbaai: Engen (Stilbaai Diensstasie)
 Gouritsmond: Cheap Store

Kontak die munisipaliteit by (028) 713 2222 in geval van noodgevalle.
AANSOEK VIR OUDITKOMITEE

Die Hessequa Munisipaliteit wag aansoeke in van onafhanklike bevoegde persone uit die privaat sektor om op die Raad se Ouditkomitee te dien.

Vind aangeheg vir meer inligting:

Aansoek vir Ouditkomitee
HESSEQUA MUNISIPALITEIT KORPORATIEWE AFDELING MANDELA DAG INISIATIEF OORHANDIGING

Korporatiewe dienste het die inisiatief geneem om as deel van Mandela Dag produkte in te samel vir die SAPD Traumakamer wat ook noue bande met die ACVV het en saamwerk om Trauma onder kinders te verlig. Daar was ook vanaf die Voorsieningskanaal departement asook sekere Tegniese departemente produkte ontvang wat op 1 Augustus aan verteenwoordigers van die Trauma kamer oorhandig is

Sagte speelgoed, seep, waslappies, tandeborsels-en tandepaste, ‘n ketel en bekers was onder andere van die produkte wat oorhandig is.

Baie dankie aan almal wie deel was van hierdie suksesvolle projek.

Direkteur Korporatief: Marina Griesel.
NUWE WALVIS INLIGTINGBORD AAN STILBAAI UITKYKPUNT OP 31 JULIE 2019

 

Die walvis inligtingsbord bevat inligting oor die Suidelike Noordkapper Walvis en vervang die verweerde vorige bord by die Uitkykpunt Stilbaai. Die inligtingsbord; soortgelyk aan inligtingsborde by Hermanus is ontwerp deur Noel en Belinda Ashton, bekende kunstenaars van Noordhoek, Kaapstad (http://www.neolashton.com/legacy-projects/oceans-of-africa-initative/).

Die Stilbaai Belangeforum het die IFAW ( International Fund for Animal Welfare) gekontak vir die borg van die inligtingsbord van die Suidelike Noordkapper Walvis. Dank is verskuldig aan Christina Pretoruis van die IFAW kantoor wie die skenking moontlik gemaak het.   Stilbaai Belangeforum, met die ondersteuning van Hessequa Munisipaliteit het verseker dat die bord veilig vanaf Kaapstad na Stilbaai  vervoer word en het ook die bord geinstalleer met hulp van personeel van die Tegniese departement van Hessequa Munisipaliteit.

Die plasing van die nuwe bord sal voorkom dat dit maklik deur die son verbleik word en maak dit nou deel van ‘n inligtingshoek.

Die vervanging van die inligtingsbord dra by tot die vervraaiing van die Walvis Uitkykpunt deur Naomi van Schalkwyk met ruim bydraes van die Harris familie van Skuitpadweg wat opgradering moontlik gemaak het.

Die Munisipale Bestuurder, mnr Johan Jacobs het die Stilbaai Belangefroum bedank vir die wonderlike gebaar en verbintenis om die gemeenskap en omgewing te verbeter tot voordeel van inwoners en besoekers.

Die inligtingsbord is amptelik in ontvangs geneem deur die Uitvoerende Burgemeester Grant Riddels wie namens die Munisipaliteit sy waardering vir hierdie inisiatief uitgespreek het.
5TH CLEAN AUDIT OUTCOME FOR HESSEQUA MUNICIPALITY IN WESTERN CAPE

The Hessequa Municipality received a clean audit report from the Auditor-General (AG), Kimi Makwetu, for the 2017/2018 financial year. This is the FIFTH consecutive year in which the municipality attained this exceptional achievement under the capable leadership of Executive Mayor Grant Riddles, Speaker Andrew Stroebel, Municipal Manager Johan Jacobs, CFO Lien Viljoen, Councillors, municipal officials and external Audit Committee.

Only 18 municipalities were able to achieve a clean audit status of which twelve are in the Western Cape and include the local municipalities of Hessequa, Swellendam, Witzenberg, Bergrivier, Breede Valley, Cape Agulhas, Cederberg, Matzikama and Overstrand.

“The best practices at these municipalities included stable leadership that is committed to a strong control environment and effective governance,” Makwetu said.
NOTICE IS HEREBY GIVEN OF PLANNED INTERRUPTION OF ELECTRICITY SUPPLY

Date: 10 July 2019
Time : 0 6 : 00 to 1 8 : 0 0

AFFECTED AREAS:
Heidelberg town
• Witsand town
• Slangrivier
•Infanta
• Malgas
• Buffeljagsrivier
• Suurbraak town

A l ternative date: 15 July 2 019
Enquiries: 08600 3756 6