5TH CLEAN AUDIT OUTCOME FOR HESSEQUA MUNICIPALITY IN WESTERN CAPE

The Hessequa Municipality received a clean audit report from the Auditor-General (AG), Kimi Makwetu, for the 2017/2018 financial year. This is the FIFTH consecutive year in which the municipality attained this exceptional achievement under the capable leadership of Executive Mayor Grant Riddles, Speaker Andrew Stroebel, Municipal Manager Johan Jacobs, CFO Lien Viljoen, Councillors, municipal officials and external Audit Committee.

Only 18 municipalities were able to achieve a clean audit status of which twelve are in the Western Cape and include the local municipalities of Hessequa, Swellendam, Witzenberg, Bergrivier, Breede Valley, Cape Agulhas, Cederberg, Matzikama and Overstrand.

“The best practices at these municipalities included stable leadership that is committed to a strong control environment and effective governance,” Makwetu said.
NOTICE IS HEREBY GIVEN OF PLANNED INTERRUPTION OF ELECTRICITY SUPPLY

Date: 10 July 2019
Time : 0 6 : 00 to 1 8 : 0 0

AFFECTED AREAS:
Heidelberg town
• Witsand town
• Slangrivier
•Infanta
• Malgas
• Buffeljagsrivier
• Suurbraak town

A l ternative date: 15 July 2 019
Enquiries: 08600 3756 6
KENNISGEWING: STILBAAI RIOOLWERKE KONSTRUKSIEWERK SAL BINNEKORT AANVANG NEEM.

Stilbaai Rioolwerke

Konstruksiewerk aan die Stilbaai Rioolwerke sal binnekort in aanvang neem.

Die tenders vir die konstruksie is reeds toegeken en die kontrakteurs gaan binnekort op terrein wees. Die werke bestaan uit ‘n siviele kontrak en ‘n meganies/elektriese gedeeltes:
KENNISGEWING: HEIDELBERG DUIVENHOKS BIBLIOTEEK HERSTELWERK IN DIE PROSES

Heidelberg, Duivenhoks Biblioteek sluit vir herstelwerk!

Duivenhoks Biblioteek  sal gesluit wees vanaf 27 Mei – 21 Junie 2019 weens herstelwerk.

Vir enige navra kontak  Ursla Oosthuizen by 028 713 7899.

Dankie
HESSEQUA MUNICIPALITY AUDIT COMMITTEE APPLICATIONS

The Hessequa Municipality awaits applications of independent competent individuals from the private sector to serve as members on its Audit Committee.

Please find additional information:
VERSOEK VIR VOORSTELLE: AANSOEK VIR ONDERSTEUNING VAN GEBEURLIKHEDE/ FEESTE [2019/2020 FINANSIËLE JAAR]

Die Hessequa munisipaliteit rig hiermee ‘n uitnodiging vir die indiening van aansoek te ondersteuning van gebeurlikhede en of feeste in die 2019/2020 finansiële jaar [1 July 2019 30 Junie 2020]

 

Die doel van hierdie versoek vir voorstelle is om beperkte fondse te voorsien aan gebeurlikhede/feeste wat addisionele kapitaal benodig ten einde ‘n gebeurlikheid of ‘n fees te begin of verder ontwikkel. Finansiële ondersteuning sal toegeken word in die vorm van ‘n subsidie.

 

Vir meer inligting sien aansoekvorm en volledige berig op:

https://www.hessequa.gov.za/information-center/notice-board/
Lesersdag

Onthou om jou Lesersdag kaartjies te koop!
15 Mei 2019

📚📖📘 Stilbaai Leeskring en Hessequa Munisipaliteit bied aan Lesersdag met Martin Steyn en Jo Nel

Datum: 15 Mei 2019

Tyd: 10:00 vm

Plek: Burgersentrum, Riversdal

Kaartjies: R50,00

Kaartjies beskikbaar by Hessequa Biblioteke en Stilbaai Leeskring.
Vir meer inligting kontak:
Annet Conradie 072 745 8612
Melanie Cloete 028 713 8014
Gerda Papendorf 028 713 7839
Burgemeester Oorhandig 73 Titelaktes te Melkhoutfontein

Die UItvoerende Burgemeester, Grant Riddles, het op Donderdag, 2 Mei, 73 Titelaktes aan inwoners van Melkhoutfontein oorhandig. Die oorhandiging was vooraf gegaan met ‘n Behuising Verbruiker opleiding sessie wat die verantwoordelikheid van huis eienaarskap beklemtoon het. Burgemeester Riddles het in sy boodskap versoek dat eienaars verantwoordelik sal omgaan met hul Titelaktes en eiendomme, en dat hulle hul kosbaarste besitting, ‘n huis, moet oppas. Titelaktes moet veilig bewaar word, aangesien die vervangingskoste duisende beloop. Die nuwe eienaars was versoek om Testamente op te stel om enige rompslomp na afsterwe uit te skakel.  Op die foto verskyn Burgemeester Riddles, Raadslid Ben Smith en Raadslid Margaret Jakobs saam met van die persone aan wie Titelaktes oorhandig was.
ELIVATION TO THE GRADE OF FELLOW

The Hessequa Municipality is proud to announce that the Director of Technical Services, Harold Basson is elevated to the grade of Fellow. This excellent achievement was officially communicated by The South African Institution of Civil Engineering (SAICE).

Election as a Fellow, the senior grade of membership of the Institution, is accorded to those who are acknowledged by their peers to have reached a position of eminence within the profession. Proposals are considered annually by the Electoral College of Fellows, and the Executive Committee has confirmed the election of Basson.

Mr. Basson has 33 years’ experience of the functional management of a technical directorate of a municipality, good management skills and knowledge of all applicable legislation. He also has excellent overall experience in all technical fields related to municipal services infrastructure.

Apart from being a newly appointed Fellow of The South African Institution of Civil Engineers, he is also a Corporate member of The Institute of Municipal Engineering in South Africa. He was previously employed by the George Municipality for 31 years. During the last 11 years at George, he was Director of Civil Engineering Services.
Melkhoutfontein Wes behuisingsprojek volstoom aan die gang

Die tweede behuisingsprojek vir Melkhoutfontein is ‘n rukkie gelede deur die provinsiale departement van Menslike Nedersettings, ondersteun, en is befondsing vir die beplanning van die projek reeds goedgekeur. Hierdie boodskap was tydens ‘n vergadering op Donderdag, 2 Mei deur die Uitvoerende Burgemeester, Grant Riddles, aan inwoners van Melkhoutfontein en omstreke oorgedra. [Chris Onrust] Die vergadering was bygewoon deur die Uitvoerende Burgemeester, Grant Riddles, Wyksraadslid, Ben Smith, David Douglas van ASLA, en Chris Onrust. Die Direkteur Gemeenskapsdienste en Behuising, Chris Onrust het beklemtoon dat die beplande projek op koers is, en dat die Omgewingsgoedkeuringsproses tans onderneem word. Hy het gemeld dat sonder Omgewingsgoedkeuring, geen projek in aanvang kan neem nie. Studies word tans deur die Raad se Behuisings Implementeringsagent, ASLA, se professionele span onderneem, om die effek van die nuwe projek op die rioolwerke te Melkhoutfontein te bepaal. Die projek gaan in fases implementeer word, met ander woorde, die installering van siviele dienste eerste, waarna die bou van huise vir goedgekeurde deelnemers sal volg.

‘n Konsep uitleg  wat huidiglik vir 585 erwe voorsiening maak, was aan die teenwoordiges vertoon en verduidelik. Dit word voorsien dat die eerste fase van die projek 250 geleenthede sal skep, maar is dit onderhewig aan die finale goedkeuring vanaf die provinsiale departement van Menslike Nedersettings.  Die projek gaan met behulp van verskillende tipes behuisings instrumente ontwikkel word om voorsiening te maak vir persone met inkomste R0-R3500; R3501-R7 000 en R7001-R22 000. Onrust het benadruk dat potensiele deelnemers die geleentheid sal hê om hul besonderhede op die behuising databasis te verifieer en op te dateer, en sal kennisgewing binnekort in die verband geskied. Die vergadering was afgesluit met ‘n vrae en antwoord sessie. Die gemeenskap van Melkhoutfontein word versoek om saam te werk dat die projek suksesvol implementeer en afgehandel word.