2018 2019 BEGROTING EN GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGS PLAN TER TAFEL GELÊ

image_pdfimage_print

2018/2019 BEGROTING EN GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGS PLAN TER TAFEL GELÊ

Hessequa Munisipaliteit se 2018/2019 Begroting en Geïntegreerde Ontwikkelings Plan (GOP) is op 30 Mei 2018 tydens ʼn Raadsvergadering ter tafel gelê.

Begroting 2018/2019 Begroting 2019/2020 Begroting 2020/2021
Totale Inkomste 468 474 182 520 034 447 538 442 031
Totale Uitgawe 472 916 707 510 795 756 520 111 513

 

Begroting 2018/2019 Begroting 2019/2020 Begroting 2020/2021
Kapitaaluitgawes 99 332 330 93 808 920 80 892 788
Finansiële Bron
“CRR” 13 114 780 11 648 720 8 209 088
Eksterne Lenings 70 693 650 65 001 000 42 889 350
Toelaes en openbare bydraes en donasies 15 523 900 17 159 200 29 794 350

 

EIENDOMSBELASTING

  • Residensieel 8,0%
  • Besigheid 8,0%
  • Regering 4,0%
  • Landelik 8,0%
  • Vakante Erwe 24,0%

WATER                             12.0%

ELEKTRISITEIT            6.84% (gemiddeld)

VULLIS                            15.0%

RIOOL                               8.0%

 

 

v.l.n.r.

Bestuurder Begroting en Verslagdoening Ferdie Berg, Munisipale Bestuurder Johan Jacobs, Direkteur Finansies Lien Viljoen, Raadslid Ben Smit, Burgemeester Grant Riddles, Onder Burgemeester Johannes Hartnick, Speaker Andrew Stroebel.