Hessequa Municipality

The vision for Hessequa Municipality as set out for 2012-2017 and beyond is:
A caring municipality where everyone reaps the fruit of cost effective and innovative service delivery, stimulated economic growth and sustainable use of natural resources

The Hessequa Council has set the following 7 Strategic Objectives ahead of themselves with specific impacts to be made:

  • Effective communication and participation.
  • To limit the impact of our presence in the natural environment and  re-establish a heritage of preservation.
  • Maintenance and development of all infrastructure and services.
  • Development of safe and integrated human settlements.
  • Human development initiatives to enhance the social well-being of all our residents.
  • To stimulate economic growth for the benefit of all communities.
  • An accountable local authority with a fit for purpose workforce and transparent financial practices.

 

 

 

 

Last Updated (Monday, 19 May 2014 08:53)

 

 

SLUITING VAN MUNISIPALE KANTORE

Kennis geskied hiermee dat Hessequa Munisipale kantore tydens die feesseisoen op Woensdag, 24 Desember 2014 om 12:00 sluit en Maandag, 05 Januarie 2015 om 07:45 heropen.

Neem asb. kennis dat munisipale kassiertoonbanke op Woensdag, 24 Desember 2014 om 11:00 sluit.

Kassiertoonbanke sal tussen 09:00 - 11:30 op 26 Desember, 30 Desember 2014 en 02 Januarie 2015 oop wees vir die verkoop van voorafbetaalde dienste.

 

Voorafbetaalde Water

Riversdal, Heidelberg, Albertinia, Slangrivier & Gouritsmond.

Voorafbetaalde Elektrisiteit

Riversdal, Stilbaai, Heidelberg, Albertinia, Gouritsmond & Witsand.

 

In terme van die Essensiële Dienste beleid, sal personeel wie essensiële dienste lewer tydens hierdie tydperk, normaal funksioneer.

 

Voorafbetaalde elektrisiteit verkope is deurlopend beskikbaar by:

Riversdal – OK Supermark, RD’s Mobile, Sonskyn Mobile, Riversdal Super Spar, Nibbling Squirrel

Stilbaai - Stilbaai Spar, Engen Motorhawe

Melkhoutfontein - Cabby’s Spaza

Heidelberg – Jetgo Supermark, Tifsha Spaza, Heidelberg Spar, Riebens Internet Cafe

Albertinia – Theronsville Supermark

Last Updated (Thursday, 27 November 2014 14:03)

 

Uitvoerende Burgemeester, Raadslid Emor Nel van Hessequa Munisipaliteit het op 12 Desember 2014 die brandweerdienskontrak oorhandig aan Working on Fire se Assistent Algemene Bestuurder, mnr. Sehlabala.

Tydens die bekendstelling van Fire Fight Association se plaaslike Working on Fire lede aan die Uitvoerende Burgemeester, is brandbestryders bedank vir hulle onbaatsugtige diens aan Hessequa.
Raadslid Nel noem dat die dissipline wat toegepas word, ‘n direkte invloed het op die sukses van hul werk.

“Elkeen van julle stel Hessequa gemeenskap en besoekers gerus. Ons weet ons is in veilige hande en dat julle jul eie lewens in gevaar stel om die gemeenskap te beskerm. Julle lewer nie slegs ‘n diens aan die gemeenskap nie, julle gee gemoedsrus.”

“Die Hessequa Raad is trot op elkeen en wens julle sterkte toe met die feesseisoen. Ons vertrou dat dit ‘n rustige tyd sal wees en mag 2015 ‘n besonderse jaar wees.”

Assistent Algemene Bestuurder, mnr. Sehlabala het die Burgemeester bedank vir die vennootskap wat Hessequa Munsipaliteit gesluit het met Working on Fire. “Hessequa Munisipaliteit help Departement van Omgewingsake om werk te skep deur Working on Fire se “Expanded Public Works  Programme” (EPWP)  te ondersteun.”

Die 63 brandbestryders in die Suid-Kaap bestaan uit strukturele asook veld en bos bestryders. 20 Brandbestryders is gestasioneer in die Hessequa-streek. Hessequa Munisipaliteit se Beskermings dienste is verantwoordelik vir strukturele brande in die omgewing en Eden Distriks Munisipaliteit vir veld- en bosbrande.

 

Noodnommers:
Huis en Strukturele Brande asook Ongelukke: 028 713 7817 / 084 014 1828
Veld- en bosbrande: 044 805 5071 / 071 856 5719


 

ESKOM: Load shedding status

We are currently NOT LOAD SHEDDING

Please note that the Eskom schedules might change without prior warning.

 

Click on the link below for STAGE 1, 2 and 3 schedules for the Hessequa region.

LOAD SHEDDING SCHEDULE

 

Vakansiegangers se tasse is gepak, fietse is opgelaai en families is gereed om die lang tog aan te pak na hul vakansiebestemmings. Meeste motoriste kry ‘n koue rilling as hulle die tekens van ‘n padblokkade sien. Of jy nou onbetaalde spoedoortredings onder jou stipplek wegsteek of slegs ‘n vrees het vir die deurdringende oë van ‘n verkeersamptenaar.. die koue angs is ‘n werklikheid.

Hessequa Munisipaliteit se Verkeersdepartement bied ‘n padblokkade met ‘n verskil aan. ‘n Verwelkomingsprojek is op 12 Desember 2014 te Riversdal aangebied deur Hessequa Munisipaliteit se Verskeersafdeling in samewerking met Intercape, Provinsiale Verkeer, Brandweerdienste, Working on Fire, Ambulaansdienste (EMS), Rampbestuur, Hessequa Toerisme en Eden FM.

Die gebruiklike N2 padblokkade word gehou om padveiligheid in Hessequa te bevorder en besoekers welkom te heet. Uitvoerende Burgemeester, Raadslid Emor Nel van Hessequa Munisipaliteit het die verwelkoming behartig en ‘n woord van dank uitgespreek vir die dienste verrig. “Veiligheid kom eerste, vir beide die verkeersbeamptes en die motoriste.”

Motoriste moet bewus gemaak word oor padveiligheid en die erns van oortredings. Dit is belangrik om motoriste op padveiligheid uit te wys en op ‘n vriendelike en ontvangklike manier ‘n padblokkade te behartig waar bestuurderslisensies, motorlisensieskyfies en padwaardigheid van motors nagegaan word.

 

Motoriste het geskenkpakkie vanaf die Burgemeester en Onder Burgemeester, Raadslid Julian Merkeur ontvang. Geskenkpakkies wat uitgedeel is, het inligtingsbrojures oor padveiligheid, toerisme aantreklikhede, ‘n boodskap vanaf die Uitvoerende Burgemeester, lekkers vir die kinders, geskenkies en koeldrank bevat.