Hessequa Municipality

The vision for Hessequa Municipality as set out for 2012-2017 and beyond is:
A caring municipality where everyone reaps the fruit of cost effective and innovative service delivery, stimulated economic growth and sustainable use of natural resources

The Hessequa Council has set the following 7 Strategic Objectives ahead of themselves with specific impacts to be made:

  • Effective communication and participation.
  • To limit the impact of our presence in the natural environment and  re-establish a heritage of preservation.
  • Maintenance and development of all infrastructure and services.
  • Development of safe and integrated human settlements.
  • Human development initiatives to enhance the social well-being of all our residents.
  • To stimulate economic growth for the benefit of all communities.
  • An accountable local authority with a fit for purpose workforce and transparent financial practices.

 

 

 

 

Last Updated (Monday, 19 May 2014 08:53)

 

Die publiek word uitgenooi om voor 12 November 2014 skriftelike insette vir die 2015/16 Begroting in te dien. Skriftelike insette kan by enige van die munisipale kantore te Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdal, Heidelberg, Witsand, Melkhoutfontein, Slangrivier en Jongensfontein ingedien word.

Terugvoering oor insette gelewer sal behandel word by die begrotingsvergaderings met die publiek met inagneming van die Raad se Geïntegreerde Ontwikkelings Plan. Navrae kan gerig word aan Departement Finansies by Tel: 028 713 8000

The public is invited to submit written contributions for the 2015/16 budget before 12 November 2014. Written submission at be handed in at any of the municipal offices in Gouritsmond, Albertinia, Stilbaai, Riversdale, Heidelberg, Witsand, Melkhoutfontein, Slangriver and Jongensfontein.

Feedback on the responses received will be discussed with the community at the next budget meeting with the Council's Integrated Development Plan taken into consideration. Enquiries can be directed to Department Finance at Tel: 028 713 8000

 

Die blouvlae wapper hoog vir Hessequa. Vakansiegangers kan hierdie somer-vakansie kies en keur uit ses verskillende blouvlagstrande in die Hessequa-streek.

Hessequa Munisipaliteit spog met vier volstatus en twee loodsstatus blouvlae strande. Volgens Mnr. Johan Jacobs, Munisipale Bestuurder van Hessequa Munisipaliteit is Hessequa die eerste munisipaliteit in Suid-Afrika, waar alle strande in die streek vol- of loodsstatus ontvang het in die Blouvlagprogram.

Lappiesbaai en Preekstoel te Stilbaai, Witsand en Gouritsmond het volle blouvlagstatus verwerf en het Jogensfontein en Stilbaai-Wes beide loodsstatus ontvang.

Die hoofdoel van 'n Blouvlagstrand is om:

- 'n Skoon en veilige strande vir alle strandgebruikers daar te stel;

- Plaaslike owerhede, privaat toerisme-instansies en die publiek bewus te maak van die behoefte en noodsaaklikheid om die omgewing en spesifiek die kusomgewing te bewaar;

- Vrywillige omgewingsbewaring deur die gemeenskap aan te moedig en om die samewerking tussen toerisme, die omgewing en opvoedkundige sektore te bewerkstellig, op plaaslike, streek en nasionale vlakke.

-

Blouvlagstatus is ‘n internasionale toekening wat toegeken word aan strande vir hul uitnemendheid in veiligheid, fasiliteite, sindelikheid en omgewings vriendelike standaarde.

Die Blouvlagprogram word gekoordioneer deur WESSA (Wildlife and Environment Society of South Africa) in vennootskap met die Departement Omgewingsake en Toerisme.

‘n Onafhanklike internasionale paneel is verantwoordelik vir die evaluering en aanwysings van blouvlagstrande aan munisipaliteite wat deelneem aan die program.

Plaaslike munisipaliteite se rol is om strande aan die streng vereistes van die Blouvlagprogram te laat voldoen.

WESSA se vier hoof vereistes:

- Kwaliteit van water

- Omgewingsopvoeding en inligting

- Omgewingsbestuur

- Veiligheid & Diensteverskaffing

 

 

Strukturele brande moet aan die Hessequa Munisipaliteit Beskermingsdienste

(084 014 1828) gerapporteer word en word 24-uur beman.

Working on Fire is verantwoordelik vir veld- en bosbrande. Die noodnommer hiervoor is 044 805 5071 of 071 856 5719.

 

Veld- en huisbrande word deur Eden Distriks Munisipaliteit brandweer hanteer en ongelukke deur EMS Riversdale n Heidelberg.

 

Begroting en Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) Uitreike: Oktober 2014

Die Hessequa Raad beplan om alle gemeenskappe te besoek met ‘n reeks gemeenskapsvergaderings wat bekend sal staan as Begroting en Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) Uitreik Programme. Die onderstaande skedule dui aan wanneer die vergadering in u omgewing sal plaasvind. Verdere datums sal later bekend gemaak word.

The Council of Hessequa plans to visit all communities with a series of community meetings known as Budget and Integrated Development Plan (IDP) Outreach Programs. For your information and participation, please see schedule below. Future dates will be announced at a later stage.

Donderdag        9 Okt     19:00    Heidelberg Sakelui & Inwoners van

Heidelberg Dorp :Heidelberg Stadsaal

Maandag          13 Okt    19:00    Inwoners : Wyk 6 en 8 :

Riversdal Burgersentrum

Dinsdag           14 Okt    18:00    Albertinia Sakelui & Inwoners van Albertinia

Dorp :Albertinia Stadsaal

Donderdag       16 Okt    19:00    Heidelberg-Oos : Duivenhokssaal

Maandag          20 Okt    14:30    Jongensfontein

16:30    Stilbaai

19:00    Melkhoutfontein

Dinsdag          21 Okt     16:00    Gouritsmond

19:00    Albertinia : Theronsvillesaal

Maandag        27 Okt     16:30    Witsand

19:00    Slangrivier

Dinsdag    28 Okt   18:00  Riversdal Sakelui & Inwoners van Wyk 7 : Riversdal Burgersentrum

 

Last Updated (Tuesday, 07 October 2014 13:08)