Hessequa Municipality

The vision for Hessequa Municipality as set out for 2012-2017 and beyond is:
A caring municipality where everyone reaps the fruit of cost effective and innovative service delivery, stimulated economic growth and sustainable use of natural resources

The Hessequa Council has set the following 7 Strategic Objectives ahead of themselves with specific impacts to be made:

  • Effective communication and participation.
  • To limit the impact of our presence in the natural environment and  re-establish a heritage of preservation.
  • Maintenance and development of all infrastructure and services.
  • Development of safe and integrated human settlements.
  • Human development initiatives to enhance the social well-being of all our residents.
  • To stimulate economic growth for the benefit of all communities.
  • An accountable local authority with a fit for purpose workforce and transparent financial practices.

 

 

 

 

Last Updated (Monday, 19 May 2014 08:53)

 

Hessequa Munisipaliteit se Departement Gemeenskap Ontwikkeling en Behuising bied ‘n jeug ontwikkeling inisiatief aan vir 40 leerders tussen die ouderdom van 15 – 18 van 15 – 17 Mei 2015 te Preekstoel, Stilbaai.

Die doel van die jeugkamp is om vaardighede te ontwikkel ten einde die verantwoordelikheid van eie ontwikkeling aan te neem. Die leiers van môre moet ʼn konstruktiewe bydrae tot maatskaplike ontwikkeling binne hul vriendekringe, familie, buurt en gemeenskap kan maak.
Die uitkoms van die kamp is om langtermyn resultate in die lewens van die jeug te vestig en die nodige vaardighede en tegnieke beskikbaar te stel om hul lewens te verryk.

Hessequa wyksraadslede is versoek om 5 jeugdiges tussen graag 9 en 12 per wyk, wat ook jeugdiges vanuit landelike gebiede insluit, te identifiseer vir die jeugkamp.

Die Sosiale Ontwikkeling afdeling dryf hierdie projek met groot passie omdat hierdie ons leiers van more is. Munisipale Bestuurder, Mnr. Johan Jacobs noem dat die munisipaliteit bewus is van die uitdagings wat die jeug trotseer waarvan werkloosheid en sosiale verval seker die grootste is.

 

Die fokuspunte wat behandel sal word, is kommunikasie, konflikhantering, entrepeneurskap, leierskap vaardighede, kreatiwiteit en sosiale integrasie.


 

WATER SAVINGS MEASUREMENTS : 1 MARCH 2015 UNTIL 30 JUNE 2015

The Hessequa municipal area is currently experiencing a dry period due to low rainfall. As a precautionary measurement, the Municipal Council decided to institute the following water savings measurements from 1 March 2015 until 30 June 2015 in the Hessequa municipal area:

1. Gardens may only be watered from 06:00-08:00 (mornings) and 18:00-20:00 (evenings).

2. Washing of vehicles/boats/caravans will be allowed by means of a bucket during the prescribed hours as for watering gardens.  The using of hosepipes is prohibited.

3. Hosing down of paving and cement surfaces are not permitted.


 

ESKOM MEDIA STATEMENT


Monday, 25 May 2015:
There is no planned load shedding today as we have enough generating
capacity to meet the demand in electricity. Eskom does not anticipate that there will be any load shedding for the rest of the week. We will provide an update should the situation change.

“We are reviewing the manner in which our planned maintenance is done in order to ensure that load shedding is eliminated going forward,” Acting Chief Executive Brian Molefe said.

We appeal to South Africans continue to use electricity sparingly and make this a lifestyle. Homeowners and businesses can do so with just four steps: first, switching off geysers and pool pumps; second, switching off non-essential lights; third, efficient use of air-conditioners by keeping the room temperature at 23C; and finally, responding to the alerts on TV each evening.

Commercial customers, particularly shopping centres and office blocks, can also make a big difference by switching off non-essential lights and not leaving office equipment such as photocopiers and
computers in standby mode after hours.

Eskom will provide regular updates on the status of the power system through all the media platforms.


Last Updated (Monday, 25 May 2015 12:24)

 

Die opening en die onthulling van die Albertinia Sportstadion het Vrydag, 1 Mei 2015 te Theronsville in Albertinia plaasgevind. Die verrigtinge is bygewoon word deur die Wes-Kaapse nuwe Minister van Kultuursake en Sport, Anroux Marais, Hessequa Munisipaliteit se Uitvoerende Burgemeester, raadslid Emor Nel en inwoners van Albertinia.

Die inwyding en reëlings van die sportstadion is gekoördineer deur ʼn plaaslike komitee en bedank Hessequa Munisipaliteit hul vir die goeie samewerking en harde werk.

Albertinia Sportstadion is geskik vir sporte soos rugby, krieket, sokker en netbal.
Die paviljoen kan ongeveer 340 persone akkommodeer.

Die program het afgeskop om 09:00 met ʼn vrolike staptog vanaf ABSA Bank tot by die stadion. Die luide klanke van ʼn plaaslike blaasorkes het inwoners vergesel op hul staptog na die amptelike opening van die sportgronde.

Die dag se verrigtinge het ingesluit, rugby- en mini-krieketklinieke wat deur SWD Rugby en Krieket Unie gefasiliteer word asook optredes van verskeie plaaslike kunstenaars.

Uitvoerende Burgemeester, Emor Nel het die naam onthulling van die Albertinia Sportstadion behartig. Inwoners van Albertinia se liefde vir sport en behoefde aan die opgraderings van die stadion was die dryfkrag agter die besluit om die sportgronde te laat opgradeer.

AGTERGROND
Fase een(1) van die opgraderingsprojek is afgeskop deur die Uitvoerende Burgemeester van Hessequa, rdl. Emor Nel, wat die eerste sooi gespit op 21 April 2014 met die hulp van plaaslike raadslede Charles Prins en Fred Carelse.

Die opgraderingsprojek is befonds deur onderskeie bronne wat bestaan uit 'n 'munisipale infrastruktuur toekenning' (MIG) van 80%, 12% vanaf die nasionale lotery en 8% van munisipale befondsing. Die totale uitgawe van die projek beloop ongeveer R7 310 285 (BTW ingesluit).

ʼn Gepaste naam vir die sportstadion is deur ʼn publieke deelname proses in Albertinia van krag gebring waar insette en voorstelle van Albertinianers ontvang is. Die bokse met die insette is geopen en getel waarna dit vervat is in ʼn item wat op 13 April 2015 voor die Naamgewingskomitee gedien het. Die naamgewingskomitee het die item na die Portefeulje komitee verwys waar daar besluit is dat die naam van die sportgronde te Theronsville, verander word na die Albertinia Sportstadion na aanleiding van die insette wat van die gemeenskap van Albertinia ontvang is.

 

Foto's is verskaf deur Suid Kaap Forum

Last Updated (Thursday, 07 May 2015 14:11)